Новости и Соопштенија

Општи новости и соопштенија

DiscussionStarted byRepliesLast post
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 18 Jun 2024, 5:26 PM
Известување за полагања во јунска сесија кај Вон. проф. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 17 Jun 2024, 2:49 PM
Покана за изложба Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 12 Jun 2024, 11:17 AM
Распоред за Јунска испитна сесија, за академска 2023/2024 година на Факултет за Психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 12 Jun 2024, 8:55 AM
Распоред за Јунска испитна сесија 2024 година на Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 11 Jun 2024, 12:29 PM
Распоред за Јунска испитна сесија 2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 10 Jun 2024, 2:34 PM
ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 29 May 2024, 2:24 PM
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 29 May 2024, 2:22 PM
Распоредот за Мајска испитна сесија во академската 2023/2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија. Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 May 2024, 5:14 PM
Пријавување на втора колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 29 Apr 2024, 10:55 AM
МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 29 Apr 2024, 10:52 AM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 11 Apr 2024, 1:13 PM
Распоред за Мартовска испитна сесија во 2023/2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 22 Mar 2024, 4:12 PM
Информација за полагање на испити кај Вон. проф. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 12 Mar 2024, 3:13 PM
Пријавување на прва колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Mar 2024, 9:42 AM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Mar 2024, 9:40 AM
Запишување летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 31 Jan 2024, 3:35 PM
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 7 Jan 2024, 4:58 PM
Заверка на зимски семестар за академската 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 7 Jan 2024, 4:55 PM
СРЕЌНА НОВА 2024 ГОДИНА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 31 Dec 2023, 7:58 PM
Пријавување за втора колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Dec 2023, 9:49 AM
ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 4 Dec 2023, 1:51 PM
Распоред за Прв колоквиум на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Nov 2023, 7:05 PM
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 3 Nov 2023, 2:58 PM
Пријавување за прва колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 27 Oct 2023, 10:14 AM
Распоред за зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 12 Oct 2023, 10:01 AM
Промена на Распоред на предавања- Факултет за психологија во зимски семестар 2023/24 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 3 Oct 2023, 9:46 AM
ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 1 Oct 2023, 3:11 PM
Распоредот на часови за зимски семестар академската 2023/24 година на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 27 Sep 2023, 1:22 PM
Известување за Биенале Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 19 Sep 2023, 4:09 PM
Запишување зимски семестар за академската 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 1 Sep 2023, 2:05 PM
Распоред, за септемвриска испитна сесија за академската 2022/23-Економски факултет Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 30 Aug 2023, 12:59 PM
Распоред за Септемвриска испитна сесија 2023-Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 30 Aug 2023, 12:56 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Мимоза Рајл Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:51 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Мирјана Јовановска Стојановска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:49 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:48 PM
Известување-Академски календар за учебната 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 23 Aug 2023, 11:47 AM
Распоред за септемвриска испитна сесија за академската 2022/23 на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 21 Aug 2023, 9:03 AM
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Aug 2023, 11:37 AM
Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023_24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 8 Aug 2023, 11:04 AM
ИЗВЕСТУВАЊЕ-КОЛЕКТИВЕН ГОДИШЕН ОДМОР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 14 Jul 2023, 9:43 AM
Информација за полагање во јулска сесија на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 26 Jun 2023, 10:50 AM
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 20 Jun 2023, 9:43 AM
Распоред за јунска испитна сесија 2022/2023-Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:16 PM
Распоред за полагање во јунска сесија 2022/2023-Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:11 PM
Распоред за полагање во јунска испитна сесија 2022/2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:08 PM
ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 5 Jun 2023, 11:43 AM
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 23 May 2023, 2:00 PM
Распоред за мајска сесија 2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 22 May 2023, 10:09 AM
Распоред за втор колоквиум - 2022/2023 на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 22 May 2023, 10:08 AM
Пријавување на втора колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 3 May 2023, 11:25 AM
МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 2 May 2023, 11:12 AM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Apr 2023, 11:26 AM
Известување од Служба за студентски прашања Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:49 PM
Распоред за Прв колоквиум во летен семестар во академската 2022/2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:45 PM
Распоред за мартовска испитна сесија 2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:41 PM
Известување за апсолвенти Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 22 Mar 2023, 10:54 AM
Свечено доделување на дипломи Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 10 Mar 2023, 12:50 PM
Пријавување за прва колоквиумска недела од летниот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Mar 2023, 10:00 AM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Mar 2023, 9:57 AM
Известување за апсолвенти: Сликање за табло Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 28 Feb 2023, 2:01 PM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-8-ми семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:40 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-6-ти семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:34 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-4 семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:30 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:18 AM
Распоред на предавања на Економски факултет-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:10 AM
Распоред на предавања на Економски факултет-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 16 Feb 2023, 3:19 PM
Распределба на предмети и професори на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:25 PM
Распоред на часови за шести семестар во учебната 2022/23 година- Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:22 PM
Распоред на часови за четврти семестар во учебната 2022/23 година- Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:19 PM
Распоред на часови за втор семестар во учебната 2022/23 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:15 PM
Распоред на часови за летен семестар учебна 2022/23 година-Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Feb 2023, 3:24 PM
Известување на почеток на предавања во летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 1 Feb 2023, 2:02 PM
Запишување на летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 1 Feb 2023, 10:17 AM
Распоред за февруарска испитна сесија 2022/23 - Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 24 Jan 2023, 3:28 PM
СРЕЌНА НОВА 2023 ГОДИНА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 11:32 AM
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 10:43 AM
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 10:40 AM
Распоред за Втор колоквиум - трета година 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 2:01 PM
Распоред за Втор колоквиум - прва година 2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 1:51 PM
Распоред за втор колоквиум - втора година 2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 1:50 PM
Пријавување за втора колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 7 Dec 2022, 9:29 AM
ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 7 Dec 2022, 9:23 AM
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 2 Nov 2022, 10:05 AM
Пријавување за прва колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 26 Oct 2022, 4:35 PM
Известување за полагање на испити кај Доц.д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 25 Oct 2022, 1:55 PM
Распоред за полагање во Октомвриска испитна сесија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 24 Oct 2022, 3:07 PM
Распоред за настава во зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија - трета година 20222-23 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 13 Oct 2022, 11:28 AM
ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 4 Oct 2022, 10:23 AM
Распоред за предавања во зимски семестар на Економски факултет Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:43 PM
Распоред за предавања во зимски семестар на Факултет за Безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:40 PM
Распоред за предавања во зимски семестар на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:30 PM
Распоред на часови за зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:25 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Благица Котовчевска Михајловска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 6 Sep 2022, 2:47 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Мирјана Јовановска Стојановска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 6 Sep 2022, 2:29 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 5 Sep 2022, 10:52 AM
Распоред за полагање во септемвриска испитна сесија, за академската 2021-22 година на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 2 Sep 2022, 12:22 PM
Известување до сите студенти, Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 24 Aug 2022, 12:03 PM
Запишување зимски семестар за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 23 Aug 2022, 3:33 PM
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 12 Aug 2022, 11:33 AM
Академскиот календар за учебната 2022 / 2023 на МИТ Универзитет Скопје Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 9 Aug 2022, 12:56 PM
ИЗВЕСТУВАЊЕ-КОЛЕКТИВЕН ГОДИШЕН ОДМОР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 13 Jul 2022, 3:01 PM
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 21 Jun 2022, 3:59 PM
Распоред за полагање во јунска сесија, академска 2021-22 година на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 8 Jun 2022, 5:07 PM
Заверка на летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 8 Jun 2022, 3:52 PM
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 26 May 2022, 12:35 PM
Известување за апсолвенти Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 18 May 2022, 11:45 AM
Пријавување за втора колоквиумска недела од летниот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 3 May 2022, 3:40 PM
МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 3 May 2022, 3:37 PM
Пополнување на образец за статистика Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 14 Apr 2022, 3:00 PM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 5 Apr 2022, 4:20 PM
Пријавување за прва колоквиумска недела од летниот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 11 Mar 2022, 1:39 AM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 7 Mar 2022, 11:47 AM
Распоред на предавања за летен семестар 2021-2022 година на Економски факултет Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 21 Feb 2022, 4:41 PM
Соопштение за дипломи Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 18 Feb 2022, 3:01 PM
Соопштение за уплата Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 18 Feb 2022, 1:45 PM
Распоред на предавања за летен семестар на Факултет за Безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 16 Feb 2022, 11:08 AM
Распоред на предавања за 2-ри семестар на Факултет за Архитектура 2021/2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Feb 2022, 10:43 PM
Распоред на предавања за 4-ти семестар на Факултет за Архитектура 2021/2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Feb 2022, 10:42 PM
Распоред на предавања за 6-ти семестар на Факултет за Архитектура 2021/2022 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Feb 2022, 10:42 PM
Распоред на предавања за летен семестар на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Feb 2022, 7:45 PM
Распоред на часови за летен семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 13 Feb 2022, 9:18 PM
Распоред за предавања за летен семестар на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 10 Feb 2022, 2:26 PM
Запишување летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 4 Feb 2022, 3:27 PM
Распоред за февруарска испитна сесија 2021_22 (Факултет за психологија) Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 1 Feb 2022, 6:44 AM
Соопштение бр.3: ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 11 Jan 2022, 12:49 PM
Соопштение бр.2: ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 11 Jan 2022, 12:45 PM
Соопштение бр.1: Пополнување образец за статистика Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 11 Jan 2022, 12:42 PM
СРЕЌНА НОВА 2022 ГОДИНА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 30 Dec 2021, 11:55 AM
Известување за втора колоквиумска недела Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 21 Dec 2021, 9:14 AM
Пријавување на испити за Декемвриска испитна сесија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 5 Dec 2021, 6:51 PM
Академски календар 2021-22 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sat, 27 Nov 2021, 12:59 AM
ПОТСЕТУВАЊЕ Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 26 Nov 2021, 1:25 PM
СООПШТЕНИЕ Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 17 Nov 2021, 6:26 PM
Пријавување на испити за Октомвриска испитна сесија (вонредна сесија) Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 16 Nov 2021, 6:16 PM
Пријавувањето на испити за Ноемвриска испитна сесија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 8 Nov 2021, 11:39 AM
Известување за прва колоквиумска недела Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 1 Nov 2021, 12:41 PM
Септемвриска испитна сесија - Пријавување на испити и Потсетување за студентите испити Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 11 Aug 2021, 3:27 PM
Известување за годишен одмор Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 15 Jul 2021, 11:32 AM
Јулска испитна сесија - Пријавување на испити Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 29 Jun 2021, 9:11 AM
Јунска испитна сесија - доц. Благој Цонев Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Mon, 14 Jun 2021, 8:58 PM
Информација за уплати за школарина Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 3 Jun 2021, 10:13 AM
Јунска сесија - Пријавување на испити Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 25 May 2021, 2:19 PM
Известување за втора колоквиумска недела Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 18 May 2021, 10:08 AM
Пријавување испити во мајска испитна сесија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 10 May 2021, 9:46 AM
Известување за полагање - доц. Благој Цонев Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Wed, 28 Apr 2021, 1:19 PM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 1 Mar 2021, 12:17 PM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - РАСПРЕДЕЛБА НА ПРОФЕСОРИ / РАСПОРЕД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 5 Feb 2021, 3:30 PM
ТРЕТА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА / УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 4 Feb 2021, 10:08 PM
Известување за полагање на испит - доц. д-р Благој Цонев Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Mon, 1 Feb 2021, 4:33 PM
ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 25 Jan 2021, 3:05 PM
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 13 Jan 2021, 12:29 PM
УПЛАТА НА ВТОРА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА / ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 17 Dec 2020, 2:27 PM
УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 24 Nov 2020, 3:01 PM
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА / ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 20 Nov 2020, 10:06 AM
AКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР 2020/2021 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 10 Nov 2020, 3:10 PM
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 10 Nov 2020, 3:09 PM
БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ - распоред на часови зимски семестар 2020/2021 година Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 26 Oct 2020, 2:53 PM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - распоред на часови зимски семестар 2020/2021 година Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 26 Oct 2020, 2:48 PM
ПСИХОЛОГИЈА - распоред на часови зимски семестар 2020/2021 година Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 26 Oct 2020, 2:41 PM
СООПШТЕНИЕ ЗА ШКОЛАРИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 1 Oct 2020, 1:06 PM
ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 11 Sep 2020, 1:30 PM
ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 21 Aug 2020, 12:04 PM
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА, АКАДЕМСКА 2020/2021 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 20 Aug 2020, 3:00 PM
ЗАВРШНИ ПРЕСМЕТКИ Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 6 Jul 2020, 3:34 PM
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Sat, 27 Jun 2020, 7:37 PM
Правен факултет, меѓународни односи и дипломатија / Безбеднисни науки Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Sat, 27 Jun 2020, 7:29 PM
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИИ ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 1 Jun 2020, 3:01 PM
ЈУНСКА СЕСИЈА - ПОЛАГАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА НА ИСПИТИ ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК / ПОЛАГАЊЕ - ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА / ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 27 May 2020, 2:31 PM
МАЈСКИ ИСПИТЕН РОК / ВТОР КОЛОКВИУМ / УПЛАТА НА 4ТА ПОСЛЕДНА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 6 May 2020, 4:15 PM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА / ПРВА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 3 Apr 2020, 2:30 AM
ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 24 Mar 2020, 1:29 PM
ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 19 Mar 2020, 7:46 PM
Меѓународни односи / Транзициска правда Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Tue, 17 Mar 2020, 5:17 PM
ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 10 Mar 2020, 2:41 PM
АПСОЛВЕНТИ - ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ТАБЛО Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 4 Mar 2020, 12:20 PM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 3 Mar 2020, 10:17 AM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 3 Mar 2020, 10:13 AM
ПРИЈАВА ЗА КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУД Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Thu, 20 Feb 2020, 11:24 AM
УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР / УПЛАТА НА ТРЕТА РАТА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 19 Feb 2020, 1:56 PM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО / СТАТИСТИКА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 19 Feb 2020, 1:53 PM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ГЕРМАСНКИ ЈАЗИК 1 Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 19 Feb 2020, 10:10 AM
ПСИХОЛОГИЈА - распопред летен семестар академска 2019/2020 година Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 18 Feb 2020, 12:05 PM
Проф. д-р Сретен Миладиновски - промена на термин Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 14 Feb 2020, 12:03 PM
ПСИХОЛОГИЈА - Упатство за пишување семинарски труд Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 14 Feb 2020, 11:58 AM
Проф. д-р Сретен Миладиновски - промена на термини за полагање Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 3 Feb 2020, 11:42 AM
БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ - ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 3 Feb 2020, 11:19 AM
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 31 Jan 2020, 3:32 PM
БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ - РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 29 Jan 2020, 3:45 PM
АРХИТЕКТУРА - ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 29 Jan 2020, 3:31 PM
ЕКОНОМСКИ ФАКУТЛЕТ - ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 29 Jan 2020, 9:48 AM
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ - ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 29 Jan 2020, 9:45 AM
ПСИХОЛОГИЈА - ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Wed, 29 Jan 2020, 9:40 AM
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ - МИТ УНИВЕРЗИТЕТ Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 27 Jan 2020, 11:43 AM
АРХИТЕКТУРА - распоред летен семестар академска 2019/2020 година Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Fri, 24 Jan 2020, 8:44 AM
КОНКУРС ЗА ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 21 Jan 2020, 2:50 PM
АКТИВНОСТИ ЗА ЈАНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Tue, 21 Jan 2020, 2:48 PM
Факултет за безбедносни науки и Правен факултет Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Thu, 9 Jan 2020, 7:28 PM
Економски факултет - Декемвриска испитна сесија 2019/2020 Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 23 Dec 2019, 4:10 PM
Факултет за МЕНАЏМЕНТ - Распоред за втор колоквиум, декемвриска сесија 2019/2020 Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 23 Dec 2019, 4:08 PM
ЕКОНОМСКИ факултет - Распоред за втор колоквиум, декемвриска сесија 2019/2020 Picture of Елеонора А. Елеонора А. 0 Елеонора А.
Mon, 23 Dec 2019, 4:07 PM
Распоред за декемвриска испитна сесија на Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контролa Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Mon, 23 Dec 2019, 3:53 PM
Распоред за ноемвриска испитна сесија на Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контролa Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Mon, 23 Dec 2019, 2:04 PM
Известување за термини во ноември и декември Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Thu, 14 Nov 2019, 4:33 PM
Распоред ПНМОД Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 4 Nov 2019, 10:17 AM
Распоред за Економски факултет (1,3 и 5 семестар) и Факултет за менаџмент (5ти семестар ) Picture of Bozjidar Mladenov Bozjidar Mladenov 0 Bozjidar Mladenov
Mon, 4 Nov 2019, 10:15 AM
ФБН - ИЗВЕСТУВАЊЕ за промени во распоред Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Tue, 29 Oct 2019, 10:44 AM
АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР Picture of Bozjidar Mladenov Bozjidar Mladenov 0 Bozjidar Mladenov
Fri, 25 Oct 2019, 5:15 PM
Факултет за психологија - Распоред за октомвриска сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 25 Oct 2019, 11:38 AM
ФАКУЛТЕТ ЗА АРХИТЕКТУРА - Распоред на часови Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 21 Oct 2019, 11:53 AM
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ - Распоред на часови Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 21 Oct 2019, 11:53 AM
Известување за студентите на Факултетот за психологија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Wed, 16 Oct 2019, 4:26 PM
Факултет за психологија - Распоред за зимски семестар Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Tue, 15 Oct 2019, 11:57 AM
сепСептемвриската испитна сесија за факултет за менаџмент Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 23 Sep 2019, 9:47 AM
Септемвриската испитна сесија - Економски Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 23 Sep 2019, 9:46 AM
Септемвриска испитна сесија - МЕР Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 23 Sep 2019, 9:44 AM
Септемвриска испитна сесија - Факултет за психологија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Thu, 19 Sep 2019, 4:52 PM
РАСПОРЕД СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018/2019 ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 17 Sep 2019, 10:46 AM
АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 20 Aug 2019, 12:22 PM
ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Mon, 19 Aug 2019, 2:41 PM
ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 23 Jul 2019, 7:08 PM
РАСПОРЕД за јулска испитна сесија - Факултет за менаџмент Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 9 Jul 2019, 4:43 PM
Факултет за психологија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Mon, 8 Jul 2019, 5:03 PM
РАСПОРЕД за јулска испитна сесија ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Mon, 8 Jul 2019, 2:59 PM
ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ / доц д-р Билјана Бузлевски Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Fri, 5 Jul 2019, 2:41 PM
Резултати од полагања јунска испитна сесија кај Проф.д-р Маријан Стевановски Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 2 Jul 2019, 12:24 PM
Соопштение Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 28 Jun 2019, 10:33 AM
Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија - Распоред за јунска испитна сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 21 Jun 2019, 7:40 PM
Факултет за менаџмент на еколошки ресурси - распоред за јунска испитна сесија Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Thu, 20 Jun 2019, 12:01 PM
ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р МАРИЈАН СТЕВАНОВСКИ Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Thu, 20 Jun 2019, 12:51 AM
Факултет за психологија - ПРОМЕНА НА РАСПОРЕД Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Wed, 19 Jun 2019, 11:10 PM
ТЕРМИН ЗА ИСПИТ СОЦИОЛОГИЈА Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 19 Jun 2019, 8:03 PM
РАСПОРЕД за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 19 Jun 2019, 5:36 PM
РАСПОРЕД за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 19 Jun 2019, 4:04 PM
Факултет за психологија - Јунска испитна сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Wed, 19 Jun 2019, 10:52 AM
Факултет за психологија - Втора колоквиумска сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Mon, 27 May 2019, 3:41 PM
Факултет за психологија - Мајска испитна сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Thu, 23 May 2019, 2:52 PM
РАСПОРЕД за ВТОР КОЛОКВИУМ ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 22 May 2019, 7:15 PM
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФМЕР Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 21 May 2019, 1:00 PM
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 21 May 2019, 12:58 PM
Распоред за априлска испитна сесија Факултет за менаџмент, 2018/2019 Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Tue, 23 Apr 2019, 9:10 AM
Резултати од полагања мартовска сесија Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Sat, 20 Apr 2019, 10:40 AM
Факултет за психологија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 19 Apr 2019, 2:52 PM
РАСПОРЕД за АПРИЛСКА испитна сесија ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Mon, 15 Apr 2019, 7:06 PM
Распоред за прв колоквиум Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 5 Apr 2019, 1:34 PM
РАСПОРЕД за ПРВ КОЛОКВИУМ ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Thu, 4 Apr 2019, 10:15 AM
Факултет за менаџмент- Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 25 Mar 2019, 9:04 AM
Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија - Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 25 Mar 2019, 9:02 AM
Факултет за психологија - Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 22 Mar 2019, 2:08 PM
ПРОМЕНА на ТЕРМИН за испити ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 20 Mar 2019, 1:48 PM
РАСПОРЕД за МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 20 Mar 2019, 1:24 PM
Основите на невропсихологијата - Гостинско предавање Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Tue, 12 Mar 2019, 9:25 AM
Резултати од испити кај Проф. д-р Маријан Стевановски Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Thu, 21 Feb 2019, 12:04 PM
Економски факултет - распоред на часови Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 18 Feb 2019, 9:40 AM
Факултет за психологија Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Sat, 16 Feb 2019, 6:10 PM
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Sat, 16 Feb 2019, 12:38 PM
ПРИЈАВА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈА Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Fri, 15 Feb 2019, 11:46 AM
Материјали за конференција во Софија Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Fri, 15 Feb 2019, 11:45 AM
Политики и институции на ЕУ Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Mon, 11 Feb 2019, 9:52 AM
Меѓународна конференција во Софија за вработените на МИТ Универзитет бесплатно учество Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Sun, 10 Feb 2019, 5:23 PM
Распоред за февруарска испитна сесија - Факултет за Архитектура Picture of Damjan Balkoski Damjan Balkoski 0 Damjan Balkoski
Sat, 9 Feb 2019, 8:43 PM
Распоред за февруарска испитна сесија - Факултет за психологија - ДОПОЛНЕТ Picture of Атанас Иваноски Атанас Иваноски 0 Атанас Иваноски
Fri, 8 Feb 2019, 1:24 PM
РАСПОРЕД за ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Факултет за МЕНАЏМЕНТ НА ЕКОЛОШКИ РЕСУРСИ - зимски семестар 2018/2019 Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Fri, 8 Feb 2019, 11:37 AM
РАСПОРЕД за ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФAКУЛТЕТ ЗА ПНМОД Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Fri, 8 Feb 2019, 10:59 AM
Понуди за студентски екскурзии Picture of Damjan Balkoski Damjan Balkoski 0 Damjan Balkoski
Thu, 7 Feb 2019, 1:24 PM
РАСПОРЕД за ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФAКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Thu, 7 Feb 2019, 11:09 AM
РАСПОРЕД за ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 5 Feb 2019, 10:22 PM
Презентација на понуди за студентски екскурзии Picture of Damjan Balkoski Damjan Balkoski 0 Damjan Balkoski
Thu, 31 Jan 2019, 6:07 PM
ФМЕР - Распоред за 2 колоквиум и декемвриска испитна сесија Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Tue, 18 Dec 2018, 1:38 PM
РАСПОРЕД за ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Mon, 17 Dec 2018, 10:42 AM
ПОКАНА за ПРОЕКЦИЈА на ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Thu, 6 Dec 2018, 7:11 PM
РАСПОРЕД ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Thu, 22 Nov 2018, 12:22 PM
ФБН ПРВ КОЛОКВИУМ зимски сем 2018/2019 Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Fri, 16 Nov 2018, 8:40 AM
Психологија на староста и стареењето и психосоцијална поддршка на стари лица Picture of Мирослав Пендароски Мирослав Пендароски 0 Мирослав Пендароски
Wed, 14 Nov 2018, 3:57 AM
Распоредот за октомвриска испитна сесија во академската 2018/2019 година Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Sun, 28 Oct 2018, 11:33 AM
Електронски сметки Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Wed, 24 Oct 2018, 9:47 AM
МЕР - Распоред на часови 2018/2019 Зимски семестар Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Fri, 19 Oct 2018, 2:07 PM
Менаџмент - Променет распоред на часови 2018/2019 Зимски семестар Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Fri, 19 Oct 2018, 11:08 AM
Менаџмент - Променет распоред на часови 2018/2019 Зимски семестар Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Fri, 19 Oct 2018, 11:00 AM
Психологија - Променет распоред на часови 2018/2019 Зимски семестар Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Tue, 16 Oct 2018, 10:10 PM
Распоред на часови 2018/2019 Зимски семестар Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Tue, 16 Oct 2018, 8:06 PM
Резултати од полагање септемвриска сесија 2018 по предметот Статистика Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:28 PM
Резултати од полагања септемвриска сесија 2018 по предметот Сметководство Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:27 PM
Резултати од полагање Септемвриска сесија 2018 по предметот математика Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:27 PM
Резултати од полагање по предметот Математика септемвриска сесија 2018 Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:25 PM
Резултати од полагања Компјутерско право септември 2018 Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:25 PM
Резултати од полагање по предметот ИСКР септемвриска сесија 2018 Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:24 PM
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊА ВО СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2018 Picture of Маријан Стевановски Маријан Стевановски 0 Маријан Стевановски
Tue, 18 Sep 2018, 12:22 PM
Известување за запишување на зимскиот семестар во академската 2018/2019 година Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Thu, 13 Sep 2018, 6:35 PM
Нов термин - Септемвриска сесија 2018 Picture of Благој Цонев Благој Цонев 0 Благој Цонев
Thu, 6 Sep 2018, 10:22 AM
СООПШТЕНИЕ за СТУДЕНТИТЕ од ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ Picture of Кире Бабаноски Кире Бабаноски 0 Кире Бабаноски
Wed, 5 Sep 2018, 6:38 PM
Измена во распоредот на факутетот за архитектура Picture of Damjan Balkoski Damjan Balkoski 0 Damjan Balkoski
Sun, 2 Sep 2018, 3:28 PM
Распоред на испити за септемвриска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 31 Aug 2018, 11:49 AM
Термин за консултации и земање оцени кај вон.проф. д-р Роза Крстеска Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 3 Jul 2018, 11:38 AM
Распоред на испити за јулска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 3 Jul 2018, 11:36 AM
Термин за консултации и земање оцени кај вон.проф. д-р Роза Крстеска Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 25 Jun 2018, 4:57 PM
Годишна изложба на студентски проекти од академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 25 Jun 2018, 9:56 AM
Известување за испитите по германски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 20 Jun 2018, 12:32 PM
Известување за испитите кај проф. д-р Марула Николоска Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 18 Jun 2018, 11:48 AM
Распоред за јунска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 14 Jun 2018, 7:42 PM
Промена на термин за испит по англиски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 May 2018, 11:02 AM
Известување за гостинско предавање на Факултет за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 24 May 2018, 1:22 PM
Распоред за мајска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 23 May 2018, 2:08 PM
Распоред за втора колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 23 May 2018, 2:07 PM
Известување за апсолвентска вечер Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 17 May 2018, 10:02 AM
Известување за гостинско предавање на Факултет за архитектура Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 9 May 2018, 9:48 AM
Известување за предавање и работилница Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 7 May 2018, 1:38 PM
Известување за студентите на Факултетот за архитектура Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 7 May 2018, 12:20 PM
Известување за фотографирање на апсолвенти Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 4 May 2018, 12:04 PM
Известување за термини за предавања кај проф. д-р Маријан Стевановски Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 30 Apr 2018, 2:41 PM
Распоред за априлска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 20 Apr 2018, 11:59 AM
Гостинско предавање на тема „РЕЛИГИЈАТА И МЕДИУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВО НА ПОСТ-ВИСТИНА: ПАТЕШЕСТВИЕ НА ЕДЕН BBC НОВИНАР“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 13 Apr 2018, 9:38 AM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 4 Apr 2018, 11:02 AM
Известување за студентска посета за студентите од Факултет за еколошки ресурси Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 26 Mar 2018, 12:21 PM
Известување за гостинско предавање Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 26 Mar 2018, 11:06 AM
Распоред за мартовска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 26 Mar 2018, 11:05 AM
Известување за гостинско предавање на Факултет за безбедносни науки Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Sun, 11 Mar 2018, 10:06 AM
Известување за гостинско предавање на Факултет за архитектура Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 5 Mar 2018, 2:04 PM
Известување за гостинско предавање на Факултет за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 1 Mar 2018, 10:24 AM
Студентската посета на Народната банка на Република Македонија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 27 Feb 2018, 2:24 PM
Покана за предавање - „Појавни форми и безбедносни ризици на високо-технолошкиот криминал“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 26 Feb 2018, 9:45 AM
Известување за практична настава за студентите од Факултет за безбедносни науки Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 22 Feb 2018, 11:00 AM
Ревидиран распоред на часови за летнииот семестар во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 19 Feb 2018, 12:10 PM
Посета на Илегалната Оружарница од НОВ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 16 Feb 2018, 11:14 AM
Трансфер на студенти Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 12 Feb 2018, 1:45 PM
Распоред за февруарска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 2 Feb 2018, 1:06 PM
Известување за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 29 Jan 2018, 11:34 AM
Распоред за втората колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Sat, 23 Dec 2017, 7:12 PM
Распоред за декемвриска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 22 Dec 2017, 9:02 AM
Експертско предавање: Надлежности на Царинската Управа на РМ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 15 Dec 2017, 10:27 AM
Предавање на тема: Љубов и партнерски односи Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 11 Dec 2017, 11:07 AM
Посета на Македонска берза Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 27 Nov 2017, 12:48 PM
Распоред за ноемвриска испитна сесија во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 27 Nov 2017, 12:48 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во зимскиот семестар за академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 10 Nov 2017, 1:58 PM
Известување за промена во термин за предавања за студентите од прва година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 6 Nov 2017, 12:21 PM
Распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 31 Oct 2017, 12:41 PM
Известување за студентите од прва година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 26 Oct 2017, 1:21 PM
Распоред за октомвриска испитна сесија - 2017/2018 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 24 Oct 2017, 1:57 PM
Распоред за септемвриска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 5 Sep 2017, 8:05 PM
Известување за септемвриска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 9 Aug 2017, 10:11 AM
Распоред за јулска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 4 Jul 2017, 12:34 PM
Известување за термин во јунска сесија кај проф. д-р Роза Крстеска Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 28 Jun 2017, 2:18 PM
Распоред за јунска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 21 Jun 2017, 9:21 AM
Известување за заверка на семестар Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 9 Jun 2017, 12:15 PM
ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРХИТЕКТУРА Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 8 Jun 2017, 10:56 AM
Распоред за мајска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 25 May 2017, 10:29 AM
Распоред за втора колквиумска недела во летниот семестар од академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 23 May 2017, 12:53 PM
Распоред за мајска испитна сесија за Факултет за архитектура Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 22 May 2017, 2:28 PM
Гостинско предавање: Психологијата во социјалната работа - теоретско наследство или инспирација Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 22 May 2017, 10:08 AM
Распоред за колоквиумска недела за Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија и Факултет за архитектура Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 19 May 2017, 1:48 PM
Награда од 1000 долари на конкурс за најдобар есеј Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 16 May 2017, 11:17 AM
Известување за практична работа во Народна Банка на Република Македонија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 28 Apr 2017, 10:32 AM
Распоред за априлска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 24 Apr 2017, 10:26 AM
Известување за одржување работилница Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 10 Apr 2017, 9:54 AM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар од академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 3 Apr 2017, 1:56 PM
Распоред на испити во мартовската испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 23 Mar 2017, 2:39 PM
Ревидиран распоред на часови за летниот семестар во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 13 Mar 2017, 9:15 AM
Гостинско предавање на тема „Социјално претприемништво“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 27 Feb 2017, 10:49 AM
Известување за почеток на летниот семестар во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 8 Feb 2017, 2:04 PM
Известување за термин за испит Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 1 Feb 2017, 2:52 PM
Распоред на испити во февруарската испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 30 Jan 2017, 12:55 PM
Известување за сите студенти на Факултетот за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 26 Jan 2017, 10:15 AM
Активности на МИТ Универзитет во месец јануари, 2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 30 Dec 2016, 10:56 AM
Распоред за втора колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 22 Dec 2016, 5:01 PM
Распоред на испити во декемвриска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 22 Dec 2016, 5:00 PM
Гостинско предавање на МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 19 Dec 2016, 3:54 PM
Професионално гостување на Факултетот за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 14 Dec 2016, 2:02 PM
Известување за посета на Центарот за управување со кризи за студентите од II (втора) година од Факултетот за безбедносни науки Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 9 Dec 2016, 10:24 AM
Покана за работилница на тема: „Кажи и НЕ на корупцијата - секое НЕ се брои!“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 5 Dec 2016, 1:32 PM
Предавање - клиничка настава: Полиграф Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 5 Dec 2016, 9:33 AM
Предавање - клиничка настава: Форензичка ентомологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 2 Dec 2016, 5:23 PM
Покана за младинска дебата Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 24 Nov 2016, 7:39 PM
Предавање на тема: Нуклеарното разоружување во мултиполарниот свет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 23 Nov 2016, 9:33 AM
Распоред за ноемвриска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 18 Nov 2016, 6:31 PM
Распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 14 Nov 2016, 12:26 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 9 Nov 2016, 11:17 AM
Гостинско предавање на Факултет за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Nov 2016, 12:01 PM
Распоред за октомвриска испитна сесија во академската 2016/2017 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 25 Oct 2016, 10:24 AM
Известување Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 27 Sep 2016, 7:27 PM
Известување за студентите на Факултет за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 7 Sep 2016, 2:24 PM
Распоред за септемвриска испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 2 Sep 2016, 1:38 PM
Известување за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 18 Aug 2016, 11:20 AM
Распоред за јулска испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 4 Jul 2016, 11:18 AM
Известување за свечено доделување на дипломи Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 27 Jun 2016, 11:17 AM
Известување за одржување презентација од страна на Израелската школа за пилоти Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 16 Jun 2016, 1:12 PM
Ревидиран распоред за јунска испитна сесија во летниот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 10 Jun 2016, 12:06 PM
Известување за пракса за студентите од Факултетот за безбедносни науки Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 2 Jun 2016, 12:13 PM
Распоред на колоквиумите во втората колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Thu, 26 May 2016, 11:20 AM
Распоред за мајска испитна сесија (25.5. - 31.5.) во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 20 May 2016, 2:25 PM
Известување за одржување на втора колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 16 May 2016, 2:10 PM
Покана за предавање на тема: Нуклеарното разоружување во мултиполарниот свет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 10 May 2016, 12:26 PM
Експертско предавање на тема: Придонесот на АРМ во мировните мисии Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 9 May 2016, 1:28 PM
Известување за термини за одржување испити кај проф. д-р Марула Николоска Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 27 Apr 2016, 11:35 AM
Распоредот за априлската испитна сесија (25.4. - 28.4.2016 година) во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 Apr 2016, 2:03 PM
Известување за одржување гостинско предавање Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 20 Apr 2016, 10:17 AM
Студентски конкурс Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 12 Apr 2016, 10:43 AM
Известување за сите апсолвенти при МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Mon, 4 Apr 2016, 11:20 PM
Распоред на колоквиумите во првата колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 31 Mar 2016, 2:27 PM
Распоред за мартовска испитна сесија (28.3. - 1.4.2016 година) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 Mar 2016, 12:00 PM
Распоред на часови за летниот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 29 Feb 2016, 2:31 PM
Распоред за февруарската испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 29 Jan 2016, 12:38 PM
Распоред за јануарска испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 15 Jan 2016, 2:24 PM
Известување за активности во текот на зимскиот распуст Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Dec 2015, 2:13 PM
Распоред за втората колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 18 Dec 2015, 1:27 PM
Известување за одржување мотивирачки форум за претприемачи „Побрзо, повисоко, помоќно“ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 17 Dec 2015, 9:41 AM
Распоред за декемвриска испитна сесија (18.12. - 24.12.2015 год.) во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 16 Dec 2015, 2:27 PM
Прва конференција за неуспесите на успешните – iFail Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 7 Dec 2015, 12:25 PM
Центар за квалитет и развој на кариера на Саем за вработување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Nov 2015, 2:16 PM
Известување за експертско предавање на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Nov 2015, 12:52 PM
Оглас за учество во проект „Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија” Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 26 Nov 2015, 9:42 AM
Известување за експертско предавање на Факултетот за безбедносни науки Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 26 Nov 2015, 9:41 AM
Предметни програми со литература на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 23 Nov 2015, 10:32 AM
Анкетен прашалник Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Nov 2015, 2:15 PM
Распоред за ноемвриска испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Nov 2015, 11:43 AM
Работилница на тема „Сообраќајната култура кај младите“ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Nov 2015, 10:57 AM
Известување за експертско предавање на амбасадорот на Руската Федерација, Олег Шчербак Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 16 Nov 2015, 2:28 PM
Бизнис предизвик! Picture of Сања Николиќ Сања Николиќ 0 Сања Николиќ
Fri, 13 Nov 2015, 6:25 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Nov 2015, 3:21 PM
Распоред за октомвриска испитна сесија во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Oct 2015, 11:45 AM
Ревидиран распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2015/2016 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Oct 2015, 11:39 AM
Известување за експертско предавање на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 16 Oct 2015, 2:51 PM
Известување за студентите од прва година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 6 Oct 2015, 2:04 PM
Известување за сите студенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 1 Oct 2015, 2:42 PM
Распоред за септемвриска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 27 Aug 2015, 2:33 PM
Известување за трансакциски сметки на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 20 Aug 2015, 1:40 PM
Известување за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 20 Aug 2015, 11:07 AM
Повик за одржување на Европски младински парламент во Ерменија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 19 Aug 2015, 10:54 AM
Повик за Евро-атлански камп REACT 2015, Црна Гора Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 8 Jul 2015, 12:10 PM
Распоред за јулска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 2 Jul 2015, 12:52 PM
Распоред за јунска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 19 Jun 2015, 2:27 PM
Известување за САЕМ ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЈА за студентите на Факутлет за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 10 Jun 2015, 9:44 AM
Распоред за втората колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 28 May 2015, 2:13 PM
„Денешната геополитика и Балканот, со посебен осврт на психолошките аспекти“ Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 25 May 2015, 4:55 PM
Известување за експертско предавање на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 22 May 2015, 2:31 PM
Распоред за мајска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 May 2015, 9:32 AM
Известување за експертско предавање на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 May 2015, 9:25 AM
Известување за семинар за студентите на Факутлет за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 May 2015, 2:28 PM
Известување за експертско предавање на Факултет за менаџмент на туризам Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 May 2015, 2:15 PM
Покана за Кампања Младите за ЕУ: ЕУ Ѕвезди Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 May 2015, 11:48 AM
Известување за студентите на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 15 May 2015, 5:32 PM
На кафе во Ли со професорите од МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 May 2015, 2:01 PM
Известување за експертско предавање на Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 May 2015, 2:01 PM
Известување за експертско предавање на Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 May 2015, 2:01 PM
Известување за распоред на групи по предметот Казнено процесно право Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 9 May 2015, 10:37 AM
Работилници на МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ Kонсалтинг - летен семестар 2014-2015 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 6 May 2015, 2:11 PM
ЖАЛНА ВЕСТ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 May 2015, 2:12 PM
Известување за можност за пракса во Македонија-Експорт Konsalting Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Apr 2015, 11:11 AM
Известување за активности по предметот Казнено процесно право Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Apr 2015, 9:20 AM
Известување за студентите од Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 27 Apr 2015, 12:59 PM
Известување за можност за пракса во Народна Банка на Р. Македонија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 24 Apr 2015, 2:23 PM
Распоред за априлска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 24 Apr 2015, 2:19 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Apr 2015, 12:59 PM
Известување за студентите од Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 2 Apr 2015, 11:35 AM
Moodle kulkanıcı adları veya şıfre Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 30 Mar 2015, 11:03 PM
Гостинско предавање на Јужноафриканецот Michael Tellinger Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 28 Mar 2015, 4:41 PM
Распоред за мартовска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Mar 2015, 2:00 PM
Информација за одржување на гостинско предавање – Психолошка работилница Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Mar 2015, 12:56 PM
Известување за експертско предавање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 16 Mar 2015, 2:24 PM
Информација за Гостинско предавање - Психолошка работилница Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 9 Mar 2015, 2:15 PM
Распоред на часови за летниот семестар во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 9 Mar 2015, 2:14 PM
Распоред за февруарска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 11 Feb 2015, 1:10 PM
Продолжување на рокот за пријавување испити и заверка на семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 6 Feb 2015, 12:40 PM
Известување за студентите на насоката Безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 6 Feb 2015, 12:40 PM
ONEMLI DUYURU Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Feb 2015, 2:38 PM
Дополнително известување за втора колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Jan 2015, 10:38 AM
Распоред за втора колоквиумска недела во зимскиот семестар во академскатаа 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 8 Jan 2015, 12:10 PM
СРЕЌНА НОВА 2015 ГОДИНА Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Dec 2014, 12:26 PM
Известување за неработни денови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Dec 2014, 12:16 PM
Модел за насловна страница на семинарски труд Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Dec 2014, 12:11 PM
Известување за предавање на Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 22 Dec 2014, 1:32 PM
Распоред за декемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 22 Dec 2014, 12:10 PM
Moodle egitimi Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Mon, 15 Dec 2014, 2:42 PM
Известување за предавање на Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 15 Dec 2014, 12:55 PM
Ревидиран распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 4 Dec 2014, 12:09 PM
Известување за предавање на Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Dec 2014, 12:19 PM
Распоред за ноемвриска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 24 Nov 2014, 5:12 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 21 Nov 2014, 12:23 PM
Известување за ненавремена уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 17 Nov 2014, 1:39 PM
Подесувања за moodle! Picture of Арменд Салиу - (admin) Арменд Салиу - (admin) 0 Арменд Салиу - (admin)
Fri, 14 Nov 2014, 2:01 PM
Известување за презентација на проектот е-ENGAGЕMENT Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 13 Nov 2014, 10:55 AM
Protokol değişikliği Üsküp-MİT Üniversitesi'nin vize ve sinavlar için almiş olduğu kararlar Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 11 Nov 2014, 12:20 PM
Протокол – правила за полагање на колоквуми и испити на МИТ Универзитет Скопје Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 10 Nov 2014, 2:07 PM
Известување за предавање на Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 7 Nov 2014, 1:40 PM
Известување за предавање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 27 Oct 2014, 7:04 PM
Распоред за октомвриска испитна сесија во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 21 Oct 2014, 2:51 PM
Јавна трибина за странски студенти во Македонија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 21 Oct 2014, 10:11 AM
Известување за студентите од Факулктет за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 20 Oct 2014, 2:49 PM
Известување за предавање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 18 Oct 2014, 9:36 AM
Известување за мал фудбал Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 17 Oct 2014, 12:18 PM
Известување за свечено доделување на индекси на новозапишани студенти во академската 2014/2015 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 10 Oct 2014, 2:53 PM
Известување за Свечен академски час Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 2 Oct 2014, 1:40 PM
Известување за гостување на д-р Сем Вакнин во рамките на МИТ Факултет за психологија Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 19 Sep 2014, 8:06 PM
Нови можности за идните студенти!!! Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 4 Sep 2014, 12:57 PM
Подесувања на МИТ Серверите Picture of Арменд Салиу Арменд Салиу 0 Арменд Салиу
Thu, 4 Sep 2014, 1:40 AM
Распоред за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 27 Aug 2014, 5:01 PM
Известување за упис на зимски семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 10 Jul 2014, 1:45 PM
Распоред за полагање во јулска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 26 Jun 2014, 2:57 PM
Известување за студентите од Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Jun 2014, 2:41 PM
Известување за сите студенти при МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 11 Jun 2014, 11:00 AM
Известување за полагање на Факултетот за архитектура во јунска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10 Jun 2014, 6:59 PM
Известување за доделување на дипломи Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10 Jun 2014, 11:46 AM
Распоред за полагање во јунска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Jun 2014, 3:13 PM
Повик за Евро-атлански камп REACT 2014, Андрејевица, Црна Гора Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 Jun 2014, 12:37 AM
Известување од МИТ Центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 May 2014, 11:12 AM
Распоред за втора колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 15 May 2014, 10:13 AM
Распоред за полагање во мајска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 May 2014, 2:21 PM
Известување за одржување на изложба од работилницата Up-cycling Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 May 2014, 10:51 AM
Известување за одржување на работилница Up-cycling Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 6 May 2014, 9:56 AM
Известување за одржување предавање на Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 30 Apr 2014, 2:21 PM
Известување за одржување на работилница Up-cycling Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 Apr 2014, 12:01 PM
Распоред за полагање во априлска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Apr 2014, 3:04 PM
Известување за можност за вршење практична работа во Народна банка на Р. Македонија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 14 Apr 2014, 10:07 AM
Известување за одржување на обуки во соработка со Агенцијата за вработување Тренквалдер Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Apr 2014, 3:01 PM
Известување за одржување презентација на Еду Картичка Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 3 Apr 2014, 2:01 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 3 Apr 2014, 9:39 AM
Известување за правила за полагање колоквиуми и испити Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Apr 2014, 11:11 AM
Распоред за полагање во мартовска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 27 Mar 2014, 2:28 PM
Известување за одржување клиничка настава Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 17 Mar 2014, 10:39 AM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 17 Mar 2014, 10:19 AM
Известување за сите апсолвенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Mar 2014, 2:09 PM
Makedonca dili öğretimi için duyuru Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Mar 2014, 2:05 PM
Известување за настава по македонски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Mar 2014, 2:03 PM
Ревидиран распоред на часови за летниот семестар во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Mar 2014, 1:42 PM
Распоред за февруарска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 3 Feb 2014, 2:13 PM
Потсетување за термини во месец јануари, 2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 21 Jan 2014, 11:09 AM
Известување за одржување летна школа во ЦЕРН Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 3 Jan 2014, 12:35 PM
СРЕЌНА НОВА 2014 ГОДИНА Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Dec 2013, 10:37 AM
Известување за термини во месец јануари, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Dec 2013, 10:34 AM
Известување за одржување предавање на Факултетот за менаџмент на туризам Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Dec 2013, 2:53 PM
Распоред на испити за декемвриска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Dec 2013, 2:34 PM
Распоред за втора колоквиумска недела во зимски семестар, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Dec 2013, 2:16 PM
Известување за термини во месец декември, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 Dec 2013, 12:29 PM
Известување за одржување на работилница на Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 11 Dec 2013, 1:50 PM
Известување за одржување на предавање од невладината организација Slow food Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 11 Dec 2013, 12:34 PM
Анкетен прашалник Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Dec 2013, 12:24 PM
Известување за ненавремена уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 2 Dec 2013, 2:57 PM
Известување за посета на Македонска берза на хартии од вредност Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 2 Dec 2013, 2:50 PM
Известување за сите студенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 28 Nov 2013, 10:39 AM
Обуки за Проектен менаџмент и Комуникациски вештини Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 28 Nov 2013, 10:38 AM
Известување за одржување на обуки во соработка со Младите можат Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 26 Nov 2013, 9:26 AM
Јавен повик за доставување на пријави за избор на „Најдобар млад научник“ за 2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 22 Nov 2013, 1:42 PM
Распоред на испити за ноемвриска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 Nov 2013, 11:13 AM
Известување за одржување на обуки во рамки на МИТ Центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Nov 2013, 9:01 PM
Известување за одржување предавање на МИТ центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 15 Nov 2013, 1:29 PM
Известување за одржување предавање на МИТ центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 12 Nov 2013, 11:11 AM
Bildiri Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 Nov 2013, 2:51 PM
Известување за одржување на промоција Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 10 Nov 2013, 2:19 PM
Известување за термини во месец ноември, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Nov 2013, 10:02 AM
Конкурс за Еразмус мобилност Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 6 Nov 2013, 12:42 PM
Известување за одржување предавање на МИТ центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Nov 2013, 1:16 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во зимски семестар, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 31 Oct 2013, 2:51 PM
Распоред за октомвриска испитна сесија во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 26 Oct 2013, 9:30 PM
Известување за одржување предавање на МИТ центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 25 Oct 2013, 6:53 PM
Bildiri Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 25 Oct 2013, 11:42 AM
Ревидиран распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 18 Oct 2013, 2:31 PM
Известување за одржување на обуки во соработка со NLB Центар - Белград Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 15 Oct 2013, 1:03 PM
Известување за термини во месец октомври, академска 2013/2014 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 2 Oct 2013, 1:07 PM
Известување за одржување презентација во рамките на Центарот за квалитет и развој на кариера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Oct 2013, 2:03 PM
Известување за одржување на обуки во соработка со NLP Центар - Белград Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Sep 2013, 2:30 PM
Известување за новите студенти на МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 25 Sep 2013, 2:24 PM
Известување за одржување на првиот академски час Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 23 Sep 2013, 10:14 AM
Известување за почеток на новата академска година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 Sep 2013, 2:54 PM
Распоред за септемвриска сесија во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 6 Sep 2013, 2:00 PM
Повик на студентите за учество на конференција во Загреб Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 2 Sep 2013, 2:35 PM
Известување за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 2 Sep 2013, 10:54 AM
Известување Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 22 Jul 2013, 12:25 PM
Заверка на летен и запишување на следен семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 28 Jun 2013, 1:22 PM
Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Министерството за економија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 25 Jun 2013, 11:27 AM
Известување за јулска испитна сесија во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 24 Jun 2013, 12:21 PM
Распоред за јунска испитна сесија, 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 20 Jun 2013, 2:16 PM
Повик за регионален Евро-атлански камп REACT 2013 - Плав, Црна Гора Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 18 Jun 2013, 12:00 PM
Фотографирање на апсолвенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 17 Jun 2013, 1:00 PM
Известување за студентите од Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Jun 2013, 12:34 PM
Известување за промена на термин на јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 13 Jun 2013, 11:55 AM
Увид во досие! Picture of Билјана Апостолова Билјана Апостолова 0 Билјана Апостолова
Wed, 12 Jun 2013, 4:19 PM
Свечено доделување на дипломи на прв, втор и трет циклус на студии при МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 7 Jun 2013, 3:10 PM
Известување за јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 7 Jun 2013, 11:59 AM
Распоред за втората колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 May 2013, 1:31 PM
Конкурс за учество во Еразмус мобилност за академската 2013/14 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 26 May 2013, 11:48 AM
Известување за одржување на предавање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 23 May 2013, 2:26 PM
Распоред за мајска вонредна сесија, 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 23 May 2013, 2:22 PM
Анкета за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 17 May 2013, 12:21 PM
Известување за сите студенти од МИТ Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 15 May 2013, 2:16 PM
Термини до крајот на летниот семестар во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 13 May 2013, 11:35 AM
Известување за одржување на предавање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 May 2013, 11:52 AM
Центар за квалитет и развој на кариери Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 30 Apr 2013, 2:16 PM
Известување за термини во месец мај Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 30 Apr 2013, 1:56 PM
Известување за одржување на обуки во Центарот за квалитет и развој на кариери при МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Apr 2013, 10:48 AM
Центар за квалитет и развој на кариери Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Apr 2013, 10:47 AM
Известување за одржување на семинар во Истанбул Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 23 Apr 2013, 1:01 PM
Распоред за априлска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 22 Apr 2013, 1:45 PM
Известување за одржување на презентација Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 16 Apr 2013, 12:30 PM
Известување за одржување обука на МИТ Факултетот за психологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 14 Apr 2013, 7:28 PM
Термини во месец април Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 4 Apr 2013, 12:50 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар во академската 2012/13 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 2 Apr 2013, 2:34 PM
Обука за студентите на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 22 Mar 2013, 2:11 PM
Распоред за мартовска вонредна сесија, 2012/2013 година Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Wed, 20 Mar 2013, 3:46 PM
Известување за мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 28 Feb 2013, 9:49 AM
Ревидиран распоред на часови за летниот семестар во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 20 Feb 2013, 3:11 PM
Соопштение за одржување на семинар Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Wed, 13 Feb 2013, 3:10 PM
Презентација на програма за размена и мобилност на студенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 13 Feb 2013, 11:07 AM
Известување за заверка и запишување на семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Feb 2013, 11:33 AM
Распоред на испити во февруарска испитна сесија, 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Feb 2013, 11:31 AM
Распоред за јануарска вонредна сесија, 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 14 Jan 2013, 10:32 AM
Известување Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Sun, 13 Jan 2013, 6:39 PM
Известување за пријавување на испити за февруарска испитна сесија Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Thu, 10 Jan 2013, 10:31 AM
Распоред за втора колоквиумска недела во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 28 Dec 2012, 8:11 PM
СРЕЌНА НОВА 2013та ГОДИНА Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 28 Dec 2012, 3:32 PM
Известување за Договори за студирање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 21 Dec 2012, 1:01 PM
Термини за испитите по Англиски јазик во декемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 12 Dec 2012, 1:36 PM
Известување за термини до крај на зимскиот семестар, академска 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 11 Dec 2012, 1:46 PM
Известување за сите студенти од Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 10 Dec 2012, 9:42 AM
Известување за сите студенти на Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 3 Dec 2012, 7:25 PM
Известување за вонредна декемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 3 Dec 2012, 12:15 PM
Известување за одржување на едукативен форум Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Nov 2012, 10:49 AM
Пријавување на студенти за ваучери за компјутери Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Nov 2012, 10:13 AM
Известување за промоција на книга Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 26 Nov 2012, 11:52 AM
Распоред за прва колоквиумска недела во зимскиот семестар во академската 2012/13 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 19 Nov 2012, 12:19 PM
Известување за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 14 Nov 2012, 11:38 AM
Известување за студентите од прва година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Nov 2012, 1:57 PM
Известување за термини за месец ноември Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 1 Nov 2012, 2:34 PM
Распоред на часови за зимскиот семестар во академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 25 Oct 2012, 1:13 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Oct 2012, 2:21 PM
Правила за редовност на предавања Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 19 Oct 2012, 1:36 PM
Известување за октомвриска вонредна испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 5 Oct 2012, 10:38 AM
Известување за сите студенти на МИТ Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 4 Oct 2012, 3:03 PM
Прв академски час Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Oct 2012, 10:56 AM
Известување за запишување на зимски семестар за академската 2012/2013 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 17 Sep 2012, 2:54 PM
Распоред за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 10 Sep 2012, 11:45 AM
Известување за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 4 Sep 2012, 10:18 AM
Известување за уплата за наредна учебна година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10 Jul 2012, 11:28 AM
Известување за термини за полагање во јулска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 3 Jul 2012, 4:47 PM
Известување за регионален евроатлантски камп REACT 2012 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 27 Jun 2012, 2:54 PM
Известување за термини во месец јули Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 22 Jun 2012, 10:32 AM
Распоред на испити во јунска испитна сесија, академскаа 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 Jun 2012, 4:44 PM
Известување за студентите од Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 5 Jun 2012, 10:10 AM
Известување за сите дипломирани студенти од прв и втор циклус студии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Jun 2012, 11:14 AM
Известување за студентите од насоката Безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 31 May 2012, 2:38 PM
Известување за студентите од Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 30 May 2012, 11:46 AM
Известување за студентите од Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 29 May 2012, 2:51 PM
Распоред за втора колоквиумска недела, летен семестар, академска 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 May 2012, 12:17 PM
Известување за неработен ден Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 22 May 2012, 10:27 AM
Распоред за вонредна мајска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 18 May 2012, 1:31 PM
Известување за студентите од Безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 16 May 2012, 1:26 PM
Известување за термини за полагање во мај и јуни Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 15 May 2012, 1:27 PM
Известување за сите апсолвенти Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 14 May 2012, 2:26 PM
Известување за студентска пракса Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 14 May 2012, 2:23 PM
Известување за одржување трибина на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 May 2012, 9:04 AM
Известување за фотографирање за студентите од трета година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 8 May 2012, 1:57 PM
Известување за вонредна мајска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 2 May 2012, 9:45 AM
Известување за студентите од Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Apr 2012, 2:37 PM
Известување за неработен ден Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Apr 2012, 11:30 AM
ПОВИК ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 23 Apr 2012, 2:16 PM
Распоред за априлска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 20 Apr 2012, 2:34 PM
Известување за студентите од МИТ Факлутет за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 20 Apr 2012, 8:31 AM
Известување за часовите по Англиски јазик кај лектор м-р Јадранка Тодевска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 Apr 2012, 9:41 AM
Известување за подмирување на финансиските обврски кон МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10 Apr 2012, 1:02 PM
Известување за студентите од Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10 Apr 2012, 1:01 PM
Одржување на работилница „Мотивирај се за твојата кариера“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 10 Apr 2012, 10:18 AM
Известување за одржување на конференција на МИТ Универзитет Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 10 Apr 2012, 10:07 AM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 9 Apr 2012, 3:59 PM
Распоред за прва колоквиумска недела, летен семестар, академска 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 3 Apr 2012, 3:02 PM
Известување за априлска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 2 Apr 2012, 2:20 PM
Известување за сите студенти од трета година на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 30 Mar 2012, 11:13 AM
Известување за студентскиот весник „МИТ ТИМ“ Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Tue, 27 Mar 2012, 2:38 PM
Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 23 Mar 2012, 12:26 PM
Најава за работилница Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 19 Mar 2012, 12:18 PM
Известување за прва колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 14 Mar 2012, 1:57 PM
Ревидиран распоред на часови за летниот семестар за академската 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 5 Mar 2012, 12:39 PM
Известување за одржување вонредна мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 29 Feb 2012, 1:03 PM
Сметководство Picture of Дарко Данилоски Дарко Данилоски 0 Дарко Данилоски
Mon, 20 Feb 2012, 4:24 PM
Известување за испитот по предметот Сметководство Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 13 Feb 2012, 10:44 AM
Известување за започнување на следен семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 10 Feb 2012, 1:07 PM
Известување за испитот по предметот Сметководство Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 8 Feb 2012, 2:20 PM
Известување за студентите од МИТ Академија за гастрономија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 6 Feb 2012, 12:02 PM
Распоред на испити за февруарска испитна сесија (06.02. - 10.02.2012) Picture of Невена Цонева Невена Цонева 0 Невена Цонева
Fri, 27 Jan 2012, 12:58 PM
Распоред на термини во месеците јануари и февруари, 2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 12 Jan 2012, 1:54 PM
Распоред за втора колоквиумска недела, академска 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 29 Dec 2011, 1:06 PM
Распоред на испитите во декемвриската вонредна испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Dec 2011, 9:52 AM
Известување за вонредна декемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 19 Dec 2011, 10:34 AM
Известување за презентација на Mercedes - benz Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 30 Nov 2011, 1:38 PM
Известување за ненавремена уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 Nov 2011, 12:29 PM
Известување за термини за полагање во ноемвриска вонредна испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 21 Nov 2011, 9:07 PM
Распоред за прва колоквиумска недела за зимскиот семестар 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 18 Nov 2011, 12:23 PM
Известување за договорите за студирање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Oct 2011, 8:59 AM
Распоред на часови за зимскиот семестар за академската 2011/2012 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Oct 2011, 8:39 AM
Известување за вонредна октомвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 12 Oct 2011, 9:08 AM
Известување за промена на термин за одржување часови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 6 Oct 2011, 11:45 PM
Прв Академски Час Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 2 Oct 2011, 12:36 PM
Итно соопштение за студентските пракси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Sep 2011, 12:18 PM
Известување за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 12 Sep 2011, 1:02 PM
Повик за учество на натпревар на UNESCO Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Sep 2011, 12:34 PM
Потсетување за задолжителната студентска пракса Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Aug 2011, 9:37 AM
Известување за студентска пракса за студентите од МИТ Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 22 Aug 2011, 3:10 PM
Известување за термини за септемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 18 Aug 2011, 10:55 AM
Известување за ненавремена уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 11 Aug 2011, 4:00 PM
Известување за студентска пракса Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 11 Aug 2011, 3:57 PM
Известување за студентска пракса за студентите на МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 14 Jul 2011, 12:49 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 12 Jul 2011, 11:00 AM
Известување за студентски пракси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Jul 2011, 3:05 PM
Известување за термини во јулска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Jul 2011, 1:29 PM
Соопштение за сите студенти на МИТ Универзитет, Скопје Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 5 Jul 2011, 2:07 PM
Известување за вонредна јулска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Jul 2011, 11:54 AM
Известување за студентите од МИТ Факултет за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 16 Jun 2011, 1:24 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 15 Jun 2011, 12:44 PM
Распоред на испити во јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 13 Jun 2011, 1:10 PM
Известување за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Jun 2011, 3:27 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Jun 2011, 12:29 PM
Известување за заверка на летен семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 1 Jun 2011, 12:29 PM
Студентсиот UNESCO клуб МИТ на официалната страна на UNESCO Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 31 May 2011, 1:10 PM
Покана за свечена презентација Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 May 2011, 1:44 PM
Распоред за втора колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 May 2011, 12:50 PM
Известување за термини во претстојниот период Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25 May 2011, 11:55 AM
Распоред за мајска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 23 May 2011, 10:43 AM
Известување за неработни денови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 20 May 2011, 9:12 PM
Дали сакате да учествувате? Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 May 2011, 2:54 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 16 May 2011, 11:20 AM
Покана за промоција на албум Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 May 2011, 11:48 AM
Известување за вонредна мајска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 May 2011, 10:30 AM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 27 Apr 2011, 10:01 AM
Известување за полагање во априлска вонредна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 26 Apr 2011, 11:55 AM
Известување за термини во априлска вонредна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 Apr 2011, 1:35 PM
Соопштение за студентите од втора година архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 20 Apr 2011, 11:56 AM
Известување за термини за одложени први колоквиуми Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Apr 2011, 1:21 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Apr 2011, 10:52 AM
Саем за образование и кариера 2011 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 12 Apr 2011, 2:48 PM
Известување за првиот колоквиум по француски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 12 Apr 2011, 11:28 AM
Известување за предавање на проф. Ѓорѓи Константиновски Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 10 Apr 2011, 6:47 PM
Распоред за прва колоквиумска недела во летниот семестар од академската 2010/2011 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Apr 2011, 2:06 PM
Известување за термини за месец април Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 29 Mar 2011, 2:06 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 25 Mar 2011, 12:42 PM
Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 21 Mar 2011, 3:20 PM
Покана за свечена презентација Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 17 Mar 2011, 3:27 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за Менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 16 Mar 2011, 1:23 PM
Дружење со студентите на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Mar 2011, 5:54 PM
Известување за глобалниот младински натпревар Challenge:Future 2011/12 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 2 Mar 2011, 3:10 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 2 Mar 2011, 2:36 PM
Известување за вонредна мартовка испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Mar 2011, 11:37 AM
Известување за средба со асс. Горан Михајлоски Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 25 Feb 2011, 1:02 PM
Ревидиран распоред на часови од летен семестар од академската 2010/2011 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Feb 2011, 3:28 PM
Студентска забава Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Feb 2011, 10:01 AM
Известување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 22 Feb 2011, 1:35 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за Компјутерски науки и Технологии Picture of Огнен Спироски Огнен Спироски 0 Огнен Спироски
Thu, 17 Feb 2011, 1:08 PM
Известување за студентите од МИТ Факултет за безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 15 Feb 2011, 12:28 PM
Распоред на испити во февруарски испитен рок Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 11 Feb 2011, 3:20 PM
Соопштение за начин на плаќање на административни такси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Feb 2011, 3:10 PM
Потсетување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Feb 2011, 11:34 AM
Известување за термин за земање потписи од професорот Илија Насов Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Feb 2011, 11:30 AM
Термини во месец февруари Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 31 Jan 2011, 2:17 PM
Распоред за втора колоквиумска недела во академската 2010/2011 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Dec 2010, 3:07 PM
Среќни новогодишни и божиќни празници Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Dec 2010, 3:07 PM
Известување за јануарска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 25 Dec 2010, 11:40 AM
Предновогодишна забава Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 21 Dec 2010, 11:48 AM
Распоред за вонредна декемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 17 Dec 2010, 11:31 AM
Известување за вонредна декемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 29 Nov 2010, 12:48 PM
Учество на МИТ Универзитет на Саем за стипендии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 12 Nov 2010, 4:36 PM
Распоред на колоквиуми в прва колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 11 Nov 2010, 4:07 PM
Известување за прва колоквиумска недела и вонредна ноемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 29 Oct 2010, 1:51 PM
Известување за термини во казнена октомвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 25 Oct 2010, 10:28 AM
Ревидиран распоред на часови за зимски семетар во академскaта 2010/2011 год. Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Oct 2010, 9:20 AM
Обука за користење на информациските системи на МИТ Универзитет Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Thu, 14 Oct 2010, 12:57 PM
Повторна средба со лекторката по англиски јазик, Катица Црвенковска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 12 Oct 2010, 10:17 AM
Известување за задолжителна посетување на настава Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Oct 2010, 1:34 PM
Пријавување на кандидати за избор на Студентски парламент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 8 Oct 2010, 1:18 PM
Обука за поставување на наставен материјал на информациските системи на МИТ Универзитет Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Thu, 7 Oct 2010, 5:55 PM
Известување за казнена октомвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 6 Oct 2010, 1:44 PM
Известување за средба со лекторката Катица Црвенковска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 5 Oct 2010, 2:17 PM
МИТ Универзитет склучи Меморандум за соработка со Македонската Џиу-Џица Федерација Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 1 Oct 2010, 4:14 PM
Свечен академски час Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Sep 2010, 12:07 PM
Подготовка за ITIL обука и сертификација Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Mon, 20 Sep 2010, 1:40 PM
Известување за студентите од МИТ Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 14 Sep 2010, 12:02 PM
ITIL v3 сертификација Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Tue, 14 Sep 2010, 11:01 AM
Известување за студентите од МИТ Факултетот за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 13 Sep 2010, 10:10 AM
Распоред на испити во септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 6 Sep 2010, 1:26 PM
Известување за претстојната септемвриска сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 3 Sep 2010, 11:07 AM
ITIL v3 Foundation Sertifikacija Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Fri, 3 Sep 2010, 10:33 AM
Известување за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25 Aug 2010, 5:20 PM
Известување за студентска пракса за МИТ Факултет за менаџмент и МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 Aug 2010, 6:33 PM
Известување за судентска пракса во академската 2009 / 2010 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 12 Aug 2010, 2:54 PM
Модел и упатство за дипломска работа Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 29 Jun 2010, 1:34 PM
Известување за студентите на МИТ Факултет за Архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 18 Jun 2010, 3:56 PM
Пријава за дипломски труд Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 17 Jun 2010, 2:03 PM
Известување за студентите од трета година на Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 16 Jun 2010, 12:10 PM
За студентите од втора година на Факултет за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 15 Jun 2010, 11:53 AM
Земање потписи по одредени предмети Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 15 Jun 2010, 11:50 AM
Распоред за јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 11 Jun 2010, 2:31 PM
Распоред за втора колоквиумска недела (07.06. - 11.06.2010) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 3 Jun 2010, 12:44 PM
Известување за студентите на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 3 Jun 2010, 9:35 AM
Известување за концерт на Влатко Илиевски Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 26 May 2010, 2:53 PM
Известување за втора колоквиумска недела и јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 26 May 2010, 2:05 PM
Известување за апсолвентска вечера Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 25 May 2010, 12:59 PM
Известување за сите студенти кои ги немаат подмирено финансиските обврски за студирање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 19 May 2010, 12:13 PM
Известување за тест по англиски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 19 May 2010, 11:52 AM
Студентска екскурзија во Пешна Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 12 May 2010, 3:08 PM
Соопштение за сите студенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 12 May 2010, 9:31 AM
Соопштение за студентите од Факултет за безбедност и финансиска контрола Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 6 May 2010, 10:08 AM
Распоред за априлска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Apr 2010, 1:30 PM
Повторна средба со професорката по англиски јазик, Гордана Лазароска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 21 Apr 2010, 1:41 PM
Известување за сите апсолвенти на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 19 Apr 2010, 11:21 AM
Промена на распоред за колоквиумска недела за Академија з агастрономија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Apr 2010, 12:57 PM
Промена на распоредот за колоквиумската недела за студентите од III година на МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Apr 2010, 9:41 AM
Промена на распоредот за колоквиумската недела за студентите од II година на МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Apr 2010, 4:38 PM
Распоред за прва колоквиумска недела (12 - 17.04.2010) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Apr 2010, 12:59 PM
Известување за априлска казнена сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 8 Apr 2010, 1:21 PM
МИТ Универзитет на сите Православни христијани им ги честита Велигденските празници Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 1 Apr 2010, 4:46 PM
ITIL v3 работилница Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Sun, 28 Mar 2010, 4:19 PM
Вторник, 30.03.2010 година - неработен ден - Ден на дрвото Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Mar 2010, 2:23 PM
Измени во распоредот за понеделник, 29.03.2010 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Mar 2010, 5:28 AM
Известување за предавањата по предметот Информациони системи во канцелариско работење Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Mar 2010, 1:54 PM
Распоред за мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Mar 2010, 9:19 AM
Известување за оцени од професорката по англиски јазик, Гордана Лазароска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 18 Mar 2010, 1:51 PM
Конкурс на министерството за образование и наука за доделување стипендии за студии од втор циклус за академската 2010/2011 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 10 Mar 2010, 2:57 PM
Фотографирање за web страната Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 8 Mar 2010, 1:06 PM
Соопштение за студентите од II година на МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 5 Mar 2010, 3:18 PM
Известување за вонредна мартовска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 2 Mar 2010, 1:21 PM
Средба со професорката Бистра Неткова Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 2 Mar 2010, 12:54 PM
Известување за фотографирање на МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Mar 2010, 3:26 PM
Средба со професорката по англиски јазик Гордана Лазароска Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Mar 2010, 3:22 PM
Потребни документи за заверка и запишување на семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Feb 2010, 8:32 AM
АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ НА ЕВРОВИЗИЈА! Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 19 Feb 2010, 9:47 AM
Известување за студентите од прва и втора година на Факултетот за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 16 Feb 2010, 4:12 PM
Промена во временскиот термин за испитот по Компјутерски поддржани комуникации Picture of Јасна Таневска Јасна Таневска 0 Јасна Таневска
Mon, 15 Feb 2010, 11:48 AM
Промена во терминот за испитот по Англиски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 12 Feb 2010, 2:04 PM
Спектакуларна забава со Александар Белов во СЕЛЕКТ (Струмица) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 11 Feb 2010, 8:30 PM
Распоред на испитите во февруарски испитен рок (15.02 - 19.02. 2010) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 10 Feb 2010, 4:20 PM
Известување за студентите од МИТ КНИТ - Трета година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 8 Feb 2010, 12:16 PM
Седница на Сенат Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 20 Jan 2010, 1:31 PM
Известување за втор колоквиум по предметот Математика 1 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Jan 2010, 12:53 PM
Враќање книги во библиотека Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Jan 2010, 10:50 AM
Известување за вториот колоквиум по предметот Метеорологија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 18 Jan 2010, 10:26 AM
Распоред за втора колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 14 Jan 2010, 11:19 AM
Известување за февруарска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 Jan 2010, 12:58 PM
Работни и неработни денови до крајот на зимскиот семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 25 Dec 2009, 12:06 PM
Исполнување финансиски обврски според договорите за студирање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 24 Dec 2009, 4:09 PM
Термин за испит по предметот Програмирање 2, Теорија на системи или Компјутерски поддржани комуникации Picture of Јасна Таневска Јасна Таневска 0 Јасна Таневска
Mon, 21 Dec 2009, 1:50 PM
Испит по Англиски јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 21 Dec 2009, 1:45 PM
Соопштение за студентите на МИТ КНИТ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 17 Dec 2009, 9:59 AM
Работна посета на претпријатие Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Dec 2009, 2:25 PM
Исполнување финансиски обврски кон МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 7 Dec 2009, 2:46 PM
Соопштение за студентите на МИТ КНИТ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Dec 2009, 9:02 PM
Известување за сите студенти при МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 1 Dec 2009, 11:03 AM
Известување за студентите на МИТ Факултет за Компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Nov 2009, 10:27 PM
Известување за враќање на земена литература Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Nov 2009, 2:52 PM
Известување за студентите на МИТ Академија за гастрономија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Nov 2009, 2:04 PM
Известување за студентите на МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 30 Nov 2009, 1:24 PM
За студентите на МИТ КНИТ - Предавања по предметите Компјутерска графика и Мултимедијални системи Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Wed, 25 Nov 2009, 3:49 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 3-та година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Nov 2009, 12:54 PM
Распоред за прва колквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 11 Nov 2009, 2:24 PM
Стандард за изработка на семинарски труд Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 7 Nov 2009, 12:06 PM
Уплата преку трансакциска сметка Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 7 Nov 2009, 11:52 AM
Соопштение за студентите од 3 семестар на МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Nov 2009, 2:59 PM
Соопштение за наставниот кадар на МИТ Универзитет Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Mon, 2 Nov 2009, 2:17 PM
Соопштение за студентите при МИТ КНИТ во V семестар, група 1 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 29 Oct 2009, 5:57 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 3-та година и МИТ Факултетот за Менаџмент за 3-та година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 29 Oct 2009, 4:33 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Безбедност и финансиска контрола за 1-ва година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 29 Oct 2009, 2:12 PM
Известување за ноемвриска испитна сесија и прва колоквиумска недела Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 29 Oct 2009, 11:04 AM
Ревидиран распоред на испитите во октомвриски испитен рок Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 26 Oct 2009, 3:12 PM
Распоред на испитите во октомвриски испитен рок Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Oct 2009, 7:01 PM
Информација за предметот Албански јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Oct 2009, 1:49 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Менаџмент на еколошки ресурси за 2-ра година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 16 Oct 2009, 12:15 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски Науки и Технологии за 3-та година и за МИТ Факултетот за Архитектура за 1-ва година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Oct 2009, 12:06 PM
Презентација на системот Moodle и Oracle Collaboration Suite. Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 13 Oct 2009, 11:57 AM
Потпис или оцена од проф. д-р Биљана Перчинкова Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 12 Oct 2009, 1:43 PM
Промена на термин за вежби по предмет Web сервери и Web технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Oct 2009, 12:55 PM
Промена во распоредот на часови на МИТ Факултетот за Менаџмент за 2-ра година и на МИТ Факултетот за Финансиска контрола и безбедност Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Oct 2009, 12:53 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 2-ра и 3-та година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 6 Oct 2009, 1:15 PM
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Архитектура за 1-ва година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 5 Oct 2009, 3:10 PM
Промена на корисничките лозинки на постоечки студенти Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Fri, 2 Oct 2009, 3:28 PM
Свеченост по повод почетокот на новата академска 2009/2010 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 28 Sep 2009, 1:03 PM
Известување за октомвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 24 Sep 2009, 1:02 PM
Распоред на испитите во септемвриски испитен рок Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 9 Sep 2009, 12:14 PM
Известување за практичната обука во НЛБ Тутунска Банка Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 30 Jul 2009, 9:15 AM
Известување за студентите од МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 17 Jul 2009, 8:41 PM
Постдипломски студии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 7 Jul 2009, 3:37 PM
Известување за запишување на наредна академска година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 29 Jun 2009, 1:53 PM
Известување за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 29 Jun 2009, 1:51 PM
Забава и промоција во Струмица Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 25 Jun 2009, 1:38 PM
Одржување на студентска пракса за студентите од втора година од МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 24 Jun 2009, 10:58 AM
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МИТ ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 19 Jun 2009, 2:23 PM
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА МИТ - УНИВЕРЗИТЕТ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 18 Jun 2009, 4:39 PM
Известување за заверка и запишување на нареден семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 15 Jun 2009, 10:43 AM
Ревидиран распоред на испитите во јунски испитен рок Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 4 Jun 2009, 9:56 AM
Забава по повод патронен празник и завршеток на академската 2008/09 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Jun 2009, 1:33 PM
Прелиминарен распоред на испити во јунски испитен рок за МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 27 May 2009, 1:43 PM
Распоред на колоквиуми во втора колоквиумска недела за МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 May 2009, 9:53 AM
Распоред на колоквиуми во втора колоквиумска недела (25.05. - 01.06.2009) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 21 May 2009, 8:39 AM
Известување за школарина Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 19 May 2009, 2:02 PM
Известување за неработен ден Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 19 May 2009, 11:45 AM
Жиро сметка и даночен број за уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 13 May 2009, 2:18 PM
Известување за пријавување испити за јунска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 11 May 2009, 9:24 AM
Конкурс за избор на асистент и помлад лектор Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 6 May 2009, 10:26 AM
Конкурс за запишување студенти на прв циклус додипломски студии во учебнaта 2009/2010 година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 6 May 2009, 10:15 AM
Вакцинација против заушки Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 22 Apr 2009, 2:32 PM
Недела за консултации 21.04.2009 - 24.04.2009 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 15 Apr 2009, 10:57 AM
Прашалник за изведување студентска пракса за студентите на МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Apr 2009, 11:38 AM
ITIL v.3 Foundation - обука и сертификација на МИТ Универзитет Picture of Васе Тушевски Васе Тушевски 0 Васе Тушевски
Tue, 7 Apr 2009, 4:46 PM
Распоред на испитите во априлски испитен рок (06.04. - 17.04.2009) за МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 3 Apr 2009, 1:49 PM
Распоред на испитите во априлски испитен рок (06.04. - 17.04.2009) за МИТ Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 3 Apr 2009, 1:45 PM
ИТНО !!!! СООПШТЕНИЕ ДО СИТЕ СТУДЕНТИ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 31 Mar 2009, 1:47 PM
Распоред на колоквиуми во прва колоквиумска недела (30.03. - 03.04.2009) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Mar 2009, 12:50 PM
Достава на докази за уплата на школарина Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 27 Mar 2009, 11:06 AM
Распоред на колоквиуми во прва колоквиумска недела (30.03. - 03.04.2009) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25 Mar 2009, 1:47 PM
Оцени по предметот Англиски јазик кај проф. Stephen Hardy Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Mar 2009, 12:55 PM
Известување за студентска пракса Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Mar 2009, 11:53 AM
Известување за школарина (ажурирано) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 Mar 2009, 2:04 PM
Известување за сите студенти од прва година при МИТ Универзитет Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Mar 2009, 1:59 PM
Известување за студентите на МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Mar 2009, 12:51 PM
Известување за школарина Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 Mar 2009, 2:59 PM
Часови по Албански јазик Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 11 Mar 2009, 5:15 PM
Известување за промена во распоредот на часови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 Mar 2009, 11:10 AM
Известување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 26 Feb 2009, 1:11 PM
Финална верзија на распоред на часови за МИТ Факултет за архитектура Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 20 Feb 2009, 8:29 PM
Нова финална верзија на распоредот на часови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 Feb 2009, 1:47 PM
Известување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 18 Feb 2009, 12:34 PM
Известување за промени во распоредот за МИТ Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 17 Feb 2009, 11:07 AM
Известување за студентите на МИТ Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 16 Feb 2009, 12:16 PM
Известување Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 Feb 2009, 2:27 PM
Известување за распоред на часови за II и IV семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 Feb 2009, 2:26 PM
Промена во распоредот за февруарскиот испитен рок за МИТ Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 Feb 2009, 10:46 AM
Распоред на испитите во февруарски испитен рок (02.02 - 13.02. 2009) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 30 Jan 2009, 10:04 AM
ИЗВЕСТУВАЊЕ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Jan 2009, 2:54 PM
Договори за студирање Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 22 Jan 2009, 2:51 PM
Известување за студентите на МИТ Факултет за менаџмент Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 21 Jan 2009, 11:33 AM
Ревидиран распоред на колоквиум во втората колоквиумска недела (20-26.01.2009) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 20 Jan 2009, 2:21 PM
Жиро сметка и даночен број за уплата Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 9 Jan 2009, 10:53 AM
Заверување и запишување семестар Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Dec 2008, 7:48 PM
Известување за колоквиумска недела и февруарска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 15 Dec 2008, 9:35 AM
Известување за пријавување на испити Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 25 Nov 2008, 7:02 AM
Известување за Ден на дрвото Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 18 Nov 2008, 3:51 PM
Известување за ноемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 14 Nov 2008, 7:07 AM
Распоред на колоквиуми во текот на колоквиумската недела (17.11 – 23.11.2008) Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 12 Nov 2008, 7:35 PM
Студенти на МИТ Факултетот за информациски технологии добитници на владини стипендии Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Mon, 3 Nov 2008, 11:14 AM
Нова финална верзија на распоредот на часови Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 27 Oct 2008, 2:32 PM
Соопштение! Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Oct 2008, 2:07 PM
Распоред на испити во октомвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 9 Oct 2008, 8:53 AM
Организиран превоз за "Ајваријада" Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 2 Oct 2008, 9:13 AM
Свеченост по повод новата академска година Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 1 Oct 2008, 12:43 PM
Известување од Студентска служба Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 26 Sep 2008, 1:43 PM
Известување до студентите од втора година на МИТ Факултетот за информациски технологии Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 3 Sep 2008, 10:57 AM
ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРАКСАТА Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 3 Sep 2008, 10:55 AM
Соопштение за заверка и запишување на семестри Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Mon, 1 Sep 2008, 3:34 PM
Емисија за претставување на МИТ Факултети Picture of Панче Рибарски Панче Рибарски 0 Панче Рибарски
Mon, 28 Jul 2008, 11:18 AM
Ревидиран распоред на испити во текот на септемвриска испитна сесија Picture of Владимир Наумовски Владимир Наумовски 0 Владимир Наумовски
Fri, 11 Jul 2008, 9:17 AM
Известување за кампусот од основачот на МИТ факултетите Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25 Jun 2008, 12:03 PM
Соопштение за септемвриска испитна сесија Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25 Jun 2008, 10:50 AM
Известување за летен кампус Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Jun 2008, 4:17 PM
И З В Е С Т У В А Њ Е Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 19 Jun 2008, 2:53 PM
Летен кампус Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Tue, 17 Jun 2008, 12:21 PM
Соопштение! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Tue, 10 Jun 2008, 11:46 AM
Податоци од компјутерска лабораторија Picture of Панче Рибарски Панче Рибарски 0 Панче Рибарски
Mon, 9 Jun 2008, 11:12 AM
ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 6 Jun 2008, 12:11 PM
Распоред на испити во текот на јунска испитна сесија Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Wed, 4 Jun 2008, 10:29 AM
Презентација за Internet Security Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Tue, 27 May 2008, 2:56 PM
Оптовареност по предметите (предавања и вежби)! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Tue, 27 May 2008, 2:51 PM
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 23 May 2008, 12:17 PM
Распоред на парцијални испити, мај 2008 Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Tue, 20 May 2008, 2:31 PM
И З В Е С Т У В А Њ Е! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Mon, 19 May 2008, 1:46 PM
И З В Е С Т У В А Њ Е! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Wed, 23 Apr 2008, 12:51 PM
Известување за Деловно комуницирање Picture of Панче Рибарски Панче Рибарски 0 Панче Рибарски
Thu, 3 Apr 2008, 1:32 PM
Упатство за користење на МИТ Moodle Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Sun, 30 Mar 2008, 3:38 PM
Распоред на парцијални испити, април 2008 Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Thu, 27 Mar 2008, 4:14 PM
ИЗВЕСТУВАЊЕ! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Thu, 20 Mar 2008, 2:39 PM
Соопштение за студентите на МИТ Факултетот за информациски технологии Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Thu, 20 Mar 2008, 12:06 AM
С О О П Ш Т Е Н И Е! Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 14 Mar 2008, 8:41 PM
Oracle Collaboration и iLearning недостапни за време на викендот Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 14 Mar 2008, 8:39 PM
Промени во распоредот за 2 семестар на Факултетот за Менаџмент Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 22 Feb 2008, 4:46 PM
Внимание!!! Промена на password-и на domain и Moodle Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 22 Feb 2008, 4:44 PM
Распоред на часови за 2 семестар, 2008 Picture of Кристијан Такашманов Кристијан Такашманов 0 Кристијан Такашманов
Fri, 22 Feb 2008, 4:44 PM