Новости и Соопштенија

ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА

 
 
Picture of Елеонора А.
ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА
by Елеонора А. - Friday, 21 August 2020, 12:04 PM
 

                                                                                                   ИЗВЕСТУВАЊЕ!


  • Сите студенти кои завршиле со полагање на испитите од сите студиски години и се подготвуваат да дипломираат / магистрираат, со тоа имаат потреба да направат завршна пресметка за да продолжат со процедурата за дипломска/магистерска, нека се јават на 076/319-319 секој работен ден до 16:00 часот.


  • Студентите кои имаат направено завршна пресметка  и чекаат термин за дипломирање/магистрирање, нека се консултираат со менторот и деканот на факултетот на кој студираат за да го закажат истиот.

  • Студентите кои сеуште студираат, а имаат потреба да го регулираат долгот за тековната година, нека се јават на 076/319-316  секој работен ден до 16:00 часот.


  • Студентите кои имаат дипломирано/магистрирано, а не го земале своето уверениенека се јават на 076/319-316  секој работен ден до 16:00 часот.