Новости и Соопштенија

Нови можности за идните студенти!!!

 
 
Picture of Admin User
Нови можности за идните студенти!!!
by Admin User - Thursday, 4 September 2014, 12:57 PM
 
МИТ Универзитет во академската 2014/2015 година отвара дисперзирани студии во Струмица
Сите информации во врска со уписите и студирањето во прв циклус на студии можат да се добијат преку:

- Канцалариите на МИТ Универзитет - ТЦ Глобал на 3-ти кат телефон 078/251929 лице за контакт Живко Комаров
- Студентска служба на МИТ Универзитет на телефон 078/268268
- е-пошта contact@mit.edu.mk