Новости и Соопштенија

ЗАВРШНИ ПРЕСМЕТКИ

 
 
Picture of Елеонора А.
ЗАВРШНИ ПРЕСМЕТКИ
by Елеонора А. - Monday, 6 July 2020, 3:34 PM
 

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека завршните пресметки се во тек.

Оние студенти  кои веќе поднеле пријава на меилот eleonoram.mit@gmail.com со наслов ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА, ќе бидат конткатирани  веднаш по завршување на сите процедури.

Оние студенти кои немаат поднесено барање за ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА, истото можат да го направат на горенаведениот меил,  со дополнителни податоци во меилот, име и презиме, број на индекс, факултет и контакт телефон.

Поради сируацијата со ковид 19, процесот на обработка на податоците е посложен, затоа Ве замолуваме за трпение и соработка, се со цел да се добијат навремени и точни податоци за да може понатаму да продолжите со постапката за дипломска / магистерска работа.

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ  нема да работи од 15 јули 2020 година до 8 август 2020 година.