Новости и Соопштенија

Стандард за изработка на семинарски труд

 
 
Picture of Admin User
Стандард за изработка на семинарски труд
by Admin User - Saturday, 7 November 2009, 12:06 PM
 
Почитувани студенти,

При изработка на семинарските трудoви од сега треба да се придржувате кон упатсвата и стандардите специфицирани во:
Секој семинарски труд треба да ја содржи следната насловна страна:
Овој стандард за изработка на семинарски труд се однесува за сите студенти при МИТ Универзитет.

Наставен кадар при МИТ Универзитет