Новости и Соопштенија

Известување за студентите на МИТ Факултет за Компјутерски науки и технологии

 
 
Picture of Admin User
Известување за студентите на МИТ Факултет за Компјутерски науки и технологии
by Admin User - Monday, 30 November 2009, 10:27 PM
 
Се известуваат студентите при МИТ Факултет за Компјутерски науки и технологии дека во вторник, 01.12.2009 година нема да се одржат лабораториските вежби по Web сервери и Web технологии. Истите ќе бидат надополнети во договор со асистентот.

Наставен кадар при
МИТ КНИТ