Новости и Соопштенија

Промена во распоредот на часови на МИТ Факултетот за Менаџмент за 2-ра година и на МИТ Факултетот за Финансиска контрола и безбедност

 
 
Picture of Admin User
Промена во распоредот на часови на МИТ Факултетот за Менаџмент за 2-ра година и на МИТ Факултетот за Финансиска контрола и безбедност
by Admin User - Friday, 9 October 2009, 12:53 PM
 
Ова соопштение се однесува за студентите од 2-ра година на МИТ Факултетот за Менаџмент и за студентите од од 1-ва година на МИТ Факултетот за Финансиска контрола и безбедност.

Ве известуваме дека има промени во вашиот распоред на часови. Новиот ревидиран распоред е во прилог: