Новости и Соопштенија

Дали сакате да учествувате?

 
 
Picture of Admin User
Дали сакате да учествувате?
by Admin User - Wednesday, 18 May 2011, 2:54 PM
 
Почитувани студенти,

Од 9 то 12 јуни, во Скопје ќе се случи настанот Приватно/Јавно, заземање простор | правење простор. Настанот се состои од изложба, дискусии, групни прошетки и други интервенции во приватни и јавни простори во Скопје.
За таа цел се бараат мотивирани студенти заинтересирани да асистираат на уметници од регионот и Германија. За детални информации проверете го линкот.(линк)

МИТ Универзитет