Новости и Соопштенија

Исполнување финансиски обврски според договорите за студирање

 
 
Picture of Admin User
Исполнување финансиски обврски според договорите за студирање
by Admin User - Thursday, 24 December 2009, 4:09 PM
 
Почитувани студенти,

Ве известуваме дека на сите студенти кои нема да ги подмират своите долгови согласно со договорите за студирање, нема да им биде овозможено полагање ниту на колоквиуми ниту на испити. Поради тоа, ве молиме во најкус можен рок да ги надоместите трошоците за вашето студирање како не би се довеле во ситуација да плаќате камата за секој задоцнет ден.

Со почит,
МИТ Универзитет