Новости и Соопштенија

Жиро сметка и даночен број за уплата

 
 
Picture of Admin User
Жиро сметка и даночен број за уплата
by Admin User - Wednesday, 13 May 2009, 2:18 PM
 
Почитувани студенти,

Ве потесетуваме дека сите уплати за студирањето (рати, испити, итн.) треба да се вршат на:
  • ж-ска: 280116100622273 (во Алфа Банка)
  • даночен број: 4030008054488
Уплатите можат да се вршат единствено на оваа сметка.

Студентска служба
на МИТ Универзитет