Новости и Соопштенија

Вакцинација против заушки

 
 
Picture of Admin User
Вакцинација против заушки
by Admin User - Wednesday, 22 April 2009, 2:32 PM
 
Се известуваат сите студенти запишани на МИТ Универзитетот-Скопје кои не се вацинирани против заушки, а се заинтересирани за вакцинација, да се пријават во службата на студентски прашања при Универзитетот.

Заинтересираните студенти треба да донесат здравствена легитимација.


МИТ Универзитет
Служба на студентски прашања