Новости и Соопштенија

Потребни документи за заверка и запишување на семестар

 
 
Picture of Admin User
Потребни документи за заверка и запишување на семестар
by Admin User - Friday, 26 February 2010, 8:32 AM
 
Потребни документи за заверка и запишување на семестар:
  1. Индекс со собрани потписи (само за редовни студенти);
  2. Таксена марка од 50 денари за заверка на семестар (за редовни и вонредни студенти);
  3. Уплатница за уплатени 200 денари за заверка на зимскиот семестар (за редовни и вонредни студенти);
  4. Уплатница за уплатени 300 денари за запишување на летен семестар (за редовни и вонредни студенти).
  5. Уплатница за уплатени 100 денари за семестрален лист (за редовни и вонредни студенти).

Забелешка: Студентите кои се запишани во учебната 2007/2008 година не ги плаќаат износите од точка 3 и 4.

Заверката и запишувањето на семестар ќе се одвиваат само во следниот временски рок:
  • од 22.02.2010год. до 02.03.2010год.

Студентска служба
МИТ Универзитет