Новости и Соопштенија

Известување за промени во распоредот за МИТ Факултет за менаџмент

 
 
Picture of Admin User
Известување за промени во распоредот за МИТ Факултет за менаџмент
by Admin User - Tuesday, 17 February 2009, 11:07 AM
 
Почитувани студенти,

Во прилог на ова известување можете да ја најдете променетата верзија на распоредот на часови за II и IV семестар во учебната 2008/2009 година на МИТ Факултетот за менаџмент.

Распоред за Факултет за менаџмент - II семестар
Распоред за Факултет за менаџмент - IV семестар(I група)
Распоред за Факултет за менаџмент - IV семестар (II група)

Наставниот кадар при МИТ Универзитет ви посакува успешен семестар.