Новости и Соопштенија

Распоред за ноемвриска испитна сесија на Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контролa

 
 
Picture of Благој Цонев
Распоред за ноемвриска испитна сесија на Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контролa
by Благој Цонев - Monday, 23 December 2019, 2:04 PM
 
Распоред за ноемвриска испитна сесија на Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контрола: 


- Даночно работење на 22.11.2019 во 12.15 часот во Лаб. 2
- Виктимологија на 21.11.2019 во 09.00 часот во П2
- Криминалистика на 21.11.2019 во 09.00 часот во П2 
- Основи на перење пари на 21.11.2019 во 11.00 часот во П2
- Меѓународно хуманитарно право на 20.11.2019 во 12.30 во Лаб.1 
- Меѓународно право за правата на човекот на 20.11.2019 во 12.30 во Лаб.1