Новости и Соопштенија

Пријава за дипломски труд

 
 
Picture of Admin User
Пријава за дипломски труд
by Admin User - Thursday, 17 June 2010, 2:03 PM
 
Се известуваат сите студенти - апсолвенти на МИТ Универзитет - Скопје, дека пријавувањето на дипломски труд се врши по пат на поднесување на готов образец - пријава, доставен во прилог на ова известување, со приложена уплатница за уплатени 1.500 денари за пријава на дипломски труд.

Напоменуваме дека студентите кои во целост ги немаат подмирено финансиските обврски кон МИТ Универзитет и кои немаат остварено 180 ЕКТС кредити, не ќе можат да пријават дипломски труд.

Образец - Пријава за дипломски труд

Пријавувањето на дипломски труд ќе се врши од 29.06 - 02.07.2010г.

Со почит,
МИТ Универзитет