Новости и Соопштенија

Резултати од полагања мартовска сесија

 
 
Picture of Маријан Стевановски
Резултати од полагања мартовска сесија
by Маријан Стевановски - Saturday, 20 April 2019, 10:40 AM
 

Резултати од полагања мартовска сесија

Маја Костевска предмет Сметководство оценка 6 (шест)

Бојан Макревски предмет Информатика оценка 5 (пет)

Илија Јаневски предмет Математика оценка 5 (пет)

Горан Илиевски предмет Информатика оценка 6(шест)

Маја Цветковиќ Милосављевиќ Статистика оценка 10 (десет)

Мартин Арсовски Информатика во архитектура оценка 10 (десет)