МИТ Универзитет

  Новости и Соопштенија

  Слика од Невена Цонева
  Известување за практична настава за студентите од Факултет за безбедносни науки
  од Невена Цонева - четврток, февруари 22 2018, 11:00
   

  Почитувани студенти, 

  Заради навремено започнување на активностите за изведување на практичната настава потребно е да ги доставите следните податоци:

  - ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ И ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ВО КОЈА САКАТЕ ДА ЈА РЕАЛИЗИРАТЕ ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА.

  Практичната настава може да ја реализирате и во друга полициска станица различна од Вашето место на живеење, по Ваш избор.

  Практичната настава ќе биде во времетраење од 10 работни денови во периодот 04-15.06.2018 година (веднаш после завршување на втората колоквиумска недела). 

  Пријавување за практичната настава со бараните податоци е ...

  Прочитајте го остатокот од оваа тема
  (97 зборови)
   
  Слика од Невена Цонева
  Посета на Илегалната Оружарница од НОВ
  од Невена Цонева - петок, февруари 16 2018, 11:14
   

  Почитувани студенти, 

  На 21.02.2018 година (Среда) во 12:00 часот, после предавањата, ќе се реализа студиска посета на Меморијалниот музеј на илегалната работилница за изработка на оружје во Скопје од НОВ  - Илегалната оружарница при што ќе имаме можност да ја видиме постојаната поставка „Хероите на градот на Вардар“ во целосно реновираната прва партизанска оружарница преку презентација од кустос во Музејот.

  Состанок со студентите е во 11:45 часот на Плоштадот Филип II, пред хотелот Stone Bridge.

  Доколку некој од вонредните и студентите на втор циклус изрази желба да присуствува на студиската ...

  Прочитајте го остатокот од оваа тема
  (129 зборови)
   
  Слика од Невена Цонева
  Трансфер на студенти
  од Невена Цонева - понеделник, февруари 12 2018, 1:45
   

  Трансфер со упис на прв и на втор циклус на студии на МИТ Универзитет во летниот семестар во академската 2017/2018 година е во тек. 

  Трансфер и упис се врши на следните факултети во состав на универзитетот:

  • Факултет за правни науки,меѓународни односи и дипломатија
  • Факултет за безбедносни науки
  • Факултет за архитектура
  • Факултет за психологија
  • Факултет за менаџмент на еколошки ресурси
  • Факултет за менаџмент

  Право на трансфер и упис на студии на МИТ Универзитет имаат сите студенти од други високообразовани установи, кои имале запишано најмалку една 1 академска година или дипломирале на високо ...

  Прочитајте го остатокот од оваа тема
  (234 зборови)
   
  Слика од Невена Цонева
  Распоред за февруарска испитна сесија во академската 2017/2018 година
  од Невена Цонева - петок, февруари 2 2018, 1:06