МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Елеонора А.
ПРИЈАВА ЗА КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУД
by Елеонора А. - Thursday, 20 February 2020, 11:24 AM
 


ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сите студенти, задолжително пред полагање на колоквиум, потребно е да пополнат пријава за колоквиум со доставена уплатница од 620 денари.

За секој наставен предмет кој ќе го слушаат во текот на семестарот, потребно е да пополнат пријава за изработка на семинарски труд со доставена уплатница од 620 денари и прилог од изработениот семинарски труд. Без пополнета пријава за семинарски труд, не може да се оформи оценка за положен испит.

За вонредните студентит кои сакаат да полагаат преку колоквиуми, важи горенаведеното.

Студентите кои одат директно на испит, потребно е да ...

Read the rest of this topic
(179 words)
 
Picture of Елеонора А.
УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР / УПЛАТА НА ТРЕТА РАТА - АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА
by Елеонора А. - Wednesday, 19 February 2020, 1:56 PM
 


ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ ВЕ МОЛИМЕ ДА ГИ ЗАПАЗИТЕ СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:


 Запишување на летен семестар:

 од 17 - 21 февруари 2020 година;

- Уплата на трета рата за школарина:

од 17 - 21 февруари 2020 година;


 
Picture of Елеонора А.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО / СТАТИСТИКА
by Елеонора А. - Wednesday, 19 February 2020, 1:53 PM
 


Почитувани студенти,

Предавањата кај Проф. д-р Беким Стафаи по предметите ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО И СТАТИСТИКА се преместуваат за во понеделник од10:00 часот во просториите на МИТ Универзитет Аеродром.

 
Picture of Елеонора А.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ГЕРМАСНКИ ЈАЗИК 1
by Елеонора А. - Wednesday, 19 February 2020, 10:10 AM
 


Почитувани студенти,

Сите предавања по предметот Германски јазик 1 на Економскиот факултет, ќе бидат преместени за петок од 08:30 часот. За сите дополнителни информации обратете се на службата за студентски прашања на МИТ Универзитет.

 
Picture of Елеонора А.
ПСИХОЛОГИЈА - распопред летен семестар академска 2019/2020 година
by Елеонора А. - Tuesday, 18 February 2020, 12:05 PM
 


ИЗМЕНЕТО

Почитувани студенти,

ОВДЕ можете да ги погледнете распоредите за 2, 4, 6 и 8 семестар од академската 2019/2020 година на Факултетот за Психологија.