Новости и Соопштенија

И З В Е С Т У В А Њ Е

 
 
Picture of Admin User
И З В Е С Т У В А Њ Е
by Admin User - Thursday, 19 June 2008, 2:53 PM
 
Согласно режимот за студирање на МИТ Факултетот за менаџмент и склучениот договор за студирање, член 9, предвидено е научно наставен летен рекреативен кампус.
Оваа учебна година летниот кампус ќе се одржи во хотел во Самоков од 12 – 18. Јули, на кој ќе се обави семинар за одредени дисциплини релевантни за бизнис менаџмент.
Цената на кампување изнесува 10.500,00 денари.
Присуството е обавезно.


Скопје, 19.06.2008 год.
Декан Проф. Д-р. Јосиф Андреески