Новости и Соопштенија

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!

 
 
Picture of Кристијан Такашманов
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!
by Кристијан Такашманов - Friday, 23 May 2008, 12:17 PM
 
Сите редовни студенти на МИТ Факултетот за менаџмент и МИТ Факултетот за информациски технологии ќе добијат потписи за секој предмет за време на соодветниот колоквиум во текот на втората колоквиумска недела. За таа цел, редовните студенти се обврзани да ги носат своите индекси во текот на колоквиумската недела.