Новости и Соопштенија

Известување

 
 
Picture of Дарко Данилоски
Известување
by Дарко Данилоски - Sunday, 13 January 2013, 6:39 PM
 

Почитувани ,

Се известуваат студентите, кои го имаат полагано испитот Математика 1 во февруарска испитна сесија 2012 година, дека истите можат да одберат една од следните семинарски, кои треба да ги достават најдоцна до 4-ти Февруари 2013 година, кај професорот Маријан Стевановски:


1.РЕАЛНИ БРОЕВИ

2.ПОИМ ЗА МНОЖЕСТВО

3.ПРИРОДНИ БРОЕВИ

4.ЦЕЛИ БРОЕВИ

5.РАЦИОНАЛНИ БРОЕВИ

6.ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ

7.РЕАЛНИ БРОЕВИ

8.ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ НА ВЕЛИЧИНИТЕ

9.РАЗМЕРИ И ПРОПОРЦИИ

10.ПРАВА И ОБРАТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

11.ПРОЦЕНТНА И ПРОМИЛНА СМЕТКА

12.ДЕЛБЕНА СМЕТКА

13.ВЕРИЖНА СМЕТКА

14.ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ И НЕРАВЕНКИ

15.АЛГЕБАРСКА РАВЕНКА

16.РЕШАВАЊЕ НА ЛИНЕАРНА РАВЕНКА СО ЕДНА НЕПОЗНАТА

17.ПРИМЕНА НА ЛИНЕАРНА РАВЕНКА

18.ЛИНЕАРНА НЕРАВЕНКА СО ЕДНА НЕПОЗНАТА

19.РЕШАВАЊЕ НА ЛИНЕАРНА НЕРАВЕНКА СО ЕДНА НЕПОЗНАТА

Со почит Александар Дејановски