Новости и Соопштенија

Распоред на колоквиуми во втора колоквиумска недела за МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии

 
 
Picture of Admin User
Распоред на колоквиуми во втора колоквиумска недела за МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии
by Admin User - Thursday, 21 May 2009, 9:53 AM
 
Почитувани студенти,

Во прилог на ова соопштение можете да го проследите променетиот распоред на колоквиуми во текот на втората колоквиумска недела во вториот семестар за учебната 2008/2009 година на Факултетот за компјутерски науки и технологии при МИТ Универзитет. Колоквиумската недела ќе се одржи во периодот од 26.05.2009 до 03.06.2009 година.

Распоред на колоквиуми на МИТ Факултет за компјутерски науки и технологии

Наставниот кадар при МИТ Факултетот за компјутерски науки и технологии ви посакува успешна колоквиумска недела.