Новости и Соопштенија

ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

 
 
Picture of Елеонора А.
ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
by Елеонора А. - Friday, 11 September 2020, 1:30 PM
 

Почитувани студенти,

 

·         Уплата за прва рата школарина за академската 2020/2021 година, ќе се врши од 1ви до 8ми октомври. Студентите кои нема да извршат уплата во предвидениот рок нема да имаат можност а полагаат во тековните испитни  сесии.

 

·         Уплата за зимски семестар за акдемската 2020/2021 гоина, ќе се врши од 1ви до 8ми октомври. Студентите кои нема да извршат уплата во предвидениот рок нема да имаат можност да полагаат во тековните испитни  сесии.

 

 

·         Уплата за октомвриска испитна сесија ќе се врши од 1ви до 8ми отктомври. Студентите кои нема да извршат уплата во предвидениот рок, испитите ќе ги уплата со вклучена казна, а најдоцна до 18ти октомври.

 

·         Полагањата за октомвриска испитна сесија ќе бидат од 21ви до 25ти отомври.