Новости и Соопштенија

Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски Науки и Технологии за 3-та година и за МИТ Факултетот за Архитектура за 1-ва година

 
 
Picture of Admin User
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски Науки и Технологии за 3-та година и за МИТ Факултетот за Архитектура за 1-ва година
by Admin User - Tuesday, 13 October 2009, 12:06 PM
 
Ова соопштение се однесува за студентите од 3-та година на МИТ Факултетот за Компјутерски Науки и Технологии и за студентите од 1-ва година на МИТ Факултетот за Архитектура.

Ве известуваме дека има промени во вашиот распоред на часови. Новиот ревидиран распоред е во прилог: