Новости и Соопштенија

Oracle Collaboration и iLearning недостапни за време на викендот

 
 
Picture of Кристијан Такашманов
Oracle Collaboration и iLearning недостапни за време на викендот
by Кристијан Такашманов - Friday, 14 March 2008, 8:39 PM
 
Поради извршување на надградба и тестирање, системите Oracle Collaboration (http://mail.mit.edu.mk) и iLearning (http://oil.mit.edu.mk) ќе бидат недостапни за време на викендот (15 - 16.03.2008).