Новости и Соопштенија

Жиро сметка и даночен број за уплата

 
 
Picture of Admin User
Жиро сметка и даночен број за уплата
by Admin User - Friday, 9 January 2009, 10:53 AM
 
Почитувани студенти,

Од сега па натаму, сите уплати за студирањето (рати, испити, итн.) треба да се вршат исклучиво на:
  • ж-ска: 280116100622273 (во Алфа Банка)
  • даночен број: 4030008054488

Студентска служба
на МИТ Универзитет