Новости и Соопштенија

Известување за студентите од Факултет за архитектура

 
 
Picture of Admin User
Известување за студентите од Факултет за архитектура
by Admin User - Tuesday, 10 April 2012, 1:01 PM
 
Се известуваат студентите од Факултетот за архитектура дека по предметите кај доц. д-р Александар Андовски важи следново:
- Услов за полагање на колоквиуми и испити претставуваат позитивно оценети семинарски трудови и програми од претходниот семестар.
Доколку студентите не успает да ги завршат овие обврски, истите немаат право да полагаат.

Со почит,
доц. д-р Александар Андовски