Новости и Соопштенија

Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Менаџмент на еколошки ресурси за 2-ра година

 
 
Picture of Admin User
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Менаџмент на еколошки ресурси за 2-ра година
by Admin User - Friday, 16 October 2009, 12:15 PM
 
Ова соопштение се однесува за студентите од 2-ра година од МИТ Факултетот за Менаџмент на еколошки ресурси.

Ве известуваме дека има промени во вашиот распоред на часови. Новиот ревидиран распоред е во прилог: