Новости и Соопштенија

Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 2-ра и 3-та година

 
 
Picture of Admin User
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 2-ра и 3-та година
by Admin User - Tuesday, 6 October 2009, 1:15 PM
 
Ова соопштение се однесува за студентите од 2-ра и 3-та година од МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии.

Ве известуваме дека има промени во вашиот распоред на часови. Новиот ревидиран распоред е во прилог: