Новости и Соопштенија

Распоред на колоквиуми во текот на колоквиумската недела (17.11 – 23.11.2008)

 
 
Picture of Admin User
Распоред на колоквиуми во текот на колоквиумската недела (17.11 – 23.11.2008)
by Admin User - Wednesday, 12 November 2008, 7:35 PM
 
Почитувани студенти,

Во прилог на ова соопштение можете да го проследите распоредот на колоквиуми во текот на колоквиумската недела во првиот семестар за учебната 2008/2009 година на Факултетите при МИТ Универзитетот. Колоквиумската недела ќе се одржи во периодот од 17.11.2008 до 23.11.2008.

Распоред на колоквиуми на МИТ Факултетот за менаџмент
Распоред на колоквиуми на МИТ Факултетот за информациски технологии
Распоред на колоквиуми на МИТ Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси
Распоред на колоквиуми на МИТ Академијата за гастрономија

Наставниот кадар при МИТ Универзитетот ви посакува успешна колоквиумска недела.