Новости и Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ЗА ШКОЛАРИНА

 
 
Picture of Елеонора А.
СООПШТЕНИЕ ЗА ШКОЛАРИНА
by Елеонора А. - Thursday, 1 October 2020, 1:06 PM
 

Соопштение за запишани студенти во академска 2019/2020 година

 

Сите студенти кои се запишани академската 2019/2020 година на факултетите :

·         Факултет за безбедносни науки

·         Факултет за психологија

·         Економски факултет

·         Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија                          

 Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 1.300 евра.

 

Сите студенти кои се запишани академската 2019/2020 година на факултетите:

·         Факултет за архитектура

·         Колеџ за медицинска козметологија и физиотерапија

Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 1.500 евра.

 

Сите студенти кои се запишани академската 2019/2020 година на факултетите:

·         Факултет за дентална медицина

Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 3.000 евра.

 

 

Соопштение за запишани студенти во академска 2020/2021 година

 

Сите студенти кои се запишани академската 2020/2021 година на факултетите:

·         Факултет за безбедносни науки

·         Факултет за психологија

·         Економски факултет

·         Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија

Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 1.300 евра.

 

Сите студенти кои се запишани академската 2019/2020 година на факултетите:

·         Факултет за архитектура

·         Колеџ за медицинска козметологија и физиотерапија

Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 1.500 евра.

 

Сите студенти кои се запишани академската 2019/2020 година на факултетите:

·         Факултет за дентална медицина

Цената на школарина за академска 2020/2021 година изнесува 1.500 евра.