Новости и Соопштенија

Известување за јануарска испитна сесија

 
 
Picture of Admin User
Известување за јануарска испитна сесија
by Admin User - Saturday, 25 December 2010, 11:40 AM
 
Почитувани студенти,

Ве известуваме за следните термини:
  • Пријавување на испити во јануарска казнена сесија: 27.12 - 28.12.2010 г.
  • Јануарска вонредна испитна сесија: 10.01 - 15.01.2011 г.
  • Втора колоквиумска недела: 10.01. - 15.01.2011 г.
  • Новогодишни и Божиќни празници: 01.01. - 09.01.2011 г. (Универзитетот нема да работи)
  • Зимски распуст: 15.01. - 13.02.2011 г.
  • Заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар: 08.02. - 11.02.2011 г. (Важи за сите студенти)
Цена на испит во јануарска вонредна сесија: 1500 денари.
Напомена: По истекот на рокот за пријавување испити, студентите може да ги пријават истите со казна од 600 денари најдоцна до 30.12.2010 г.

Цена на пријава за испит: 50 денари.
Заверка на зимски и запишување на летен семестар: 1100 денари (важи за сите студенти)
Цена на семсетрален лист: 100 денари.

Секој студенти за секој предмет задолжително доставува семинарски труд кој се доставува во студентски прашања со приложена уплатница од 500 денари. Без доставен семинарски труд студентот не може да полага испит односно да добие оценка, без разлика дали студентот испитот го полагал преку колоквиум или испит.

Воедно, ги известуваме студентите кои сеуште ги немаат подмирено финансиските обврски кон Универзитетот дека нема да имаат право на полагање колоквиуми и испити и дека на истите ќе им биде доставена пресметка со затезна камата поради доцнење со исплата на доспеаниот долг кон Универзитетот.

Студентска служба
МИТ Универзитет