Новости и Соопштенија

Соопштение за студентите од Факултет за безбедност и финансиска контрола

 
 
Picture of Admin User
Соопштение за студентите од Факултет за безбедност и финансиска контрола
by Admin User - Thursday, 6 May 2010, 10:08 AM
 
Почитувани студенти,

Се известуваат оние кои се должни да полагаат Криминалистичка психологија, дека за наредниот час во вторник, 11.05.2010, да ги имаат прочитано од книгата(учебникот) следниве поглавја:
1. Што претставува социјална средина со факторите на социјалната средина, примарни и секундарни; страна 183 и понатаму.

2. Факторите кои што ја наведуваат личноста да поприми криминално - психолошки особини, по излагањео на Рот.Н.1953г., страна: 192 - 196.

Проф. д-р Душан Јосифоски