Новости и Соопштенија

Предметни програми со литература на МИТ Универзитет

 
 
Picture of Admin User
Предметни програми со литература на МИТ Универзитет
by Admin User - Monday, 23 November 2015, 10:32 AM
 
Почитувани,

Предметните програми за прв циклус на студии на МИТ Универзитет по факултети се следните:

Во предметните програми може да ја најдете задолжителната и дополнителната литература за секој предмет.