Новости и Соопштенија

С О О П Ш Т Е Н И Е!

 
 
Picture of Кристијан Такашманов
С О О П Ш Т Е Н И Е!
by Кристијан Такашманов - Friday, 14 March 2008, 8:41 PM
 
Се известуваат сите студенти од МИТ факултет за менаџмент и МИТфакултет за информациски технологии согласно Законот за високо образование и Статутот на МИТ факултетите, дека на ден18.03.2008 во 14:15 часот треба да присуствуваат на оснивачкото собрание, на кое ќе се основа студентска организација во рамките на факултетите, ќе се избере раководство и по еден претставник во наставно-научниот совет.