Новости и Соопштенија

Уплата преку трансакциска сметка

 
 
Picture of Admin User
Уплата преку трансакциска сметка
by Admin User - Saturday, 7 November 2009, 11:52 AM
 
Почитувани студенти,

Сите уплати треба да се вршат преку трансакциска сметка. Доколку немате отворено трансакциска сметка, ве молиме истата да ја отворите во Алфа банка, поради олеснување при плакјање провизии.

Секој вид на уплата (школарина, пријавување испити, потврди итн.) треба да се врши со одделна дознака поради транспарентност на уплатите.

Студентска служба