Новости и Соопштенија

Повик за одржување на Европски младински парламент во Ерменија

 
 
Picture of Admin User
Повик за одржување на Европски младински парламент во Ерменија
by Admin User - Wednesday, 19 August 2015, 10:54 AM
 
Почитувани,

Во прилог е даден повикот за годишното одржување на Европскиот младински парламент во Ерменија за 2015 година на тема: The Eastern Partnership and EU. Линк.
Сите заинтересирани студенти можат да се пријават електронски. Доколку некој има потреба од препорака може да го контактира академскиот кадар на Факултетот за безбедносни науки. Воедно заинтересираните студенти за пополнување на апликацијата може да се консултираат со асистентите на Факултетот за безбедносни науки.

Факултет за безбедносни науки