Новости и Соопштенија

Известување за полагање на испит - доц. д-р Благој Цонев

 
 
Picture of Благој Цонев
Известување за полагање на испит - доц. д-р Благој Цонев
by Благој Цонев - Monday, 1 February 2021, 4:33 PM
 

Известување за полагање на испит


Почитувани,

ве известувам дека испитот ќе одржи на 5.2.2021 г. (петок) со почеток во 16.30 часот.

Испитот ќе се спроведе преку платформата zoom.us. Сите вие ќе добиете покана на доставената емајл адреса и ќе бидете внесени во чекалницата на платформата додека еден по еден не бидете повикувани за полагање. 

Начинот на спроведување ќе се случува по следниот ред:
- редовни студиенти, на кои им се соопштува оцена од колоквиуми и семинарска работа,
- вонредни студенти кои полагаат и презентираат семинарска работа.

Времето на одржување на испитот е во согласност со тоа што има вонредни студенти кои се на работа до 16.30 часот. 

За дополнителни информации може да се обратите на b.conev@gmail.com или blagoj.conev@mit.edu.mk.


Со почит, 
доц. д-р Благој Цонев