Новости и Соопштенија

Работна посета на претпријатие

 
 
Picture of Admin User
Работна посета на претпријатие
by Admin User - Wednesday, 9 December 2009, 2:25 PM
 
Почитувани студенти,

Во петок, 18.12.2009 ќе се огранизира работна посета на претпријатието ФАКОМ.

Целта на посетата е студентите да се запознаат со начинот на работа на одделните сектори во едно поголемо претпријатие како што е ФAКОМ. За повеќе информации погледнете ја web страната на претпријатието: http://www.fakom.com.mk/

Сите студенти кои се заинтересирани за посета на ова претпријатие се молат да испратат e-mail на следната адреса: jasna.tanevska at mit.edu.mk

Наставен кадар при МИТ Унверзитет