Новости и Соопштенија

Земање потписи по одредени предмети

 
 
Picture of Admin User
Земање потписи по одредени предмети
by Admin User - Tuesday, 15 June 2010, 11:50 AM
 
Се известуваат студентите кои имаат право на потпис по предметите:
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Економика и организација на туризам
  • Финансиски институции и пазар на капитал
  • Основи на матерјално и финансиско работење
  • Основи на економија (Основи на бизнис)
  • Организациско однесување
  • Менаџерска економија
  • Ревизија
да ги остават индексите во Службата за студентски прашања, најдоцна до петок, 18.06.2010 г. до 16 часот.
По истекот на овој рок, нема да имаат право на земање потпис.

МИТ Универзитет