Новости и Соопштенија

Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 3-та година и МИТ Факултетот за Менаџмент за 3-та година

 
 
Picture of Admin User
Промена во распоредот на часови за МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии за 3-та година и МИТ Факултетот за Менаџмент за 3-та година
by Admin User - Thursday, 29 October 2009, 4:33 PM
 
Ова соопштение се однесува за студентите од 3-та година на МИТ Факултетот за Компјутерски науки и технологии и МИТ Факултетот за Менаџмент

Ве известуваме дека има промени во вашиот распоред на часови. Новиот ревидиран распоред е во прилог: