Новости и Соопштенија

Известување за практична настава за студентите од Факултет за безбедносни науки

 
 
Picture of Невена Цонева
Известување за практична настава за студентите од Факултет за безбедносни науки
by Невена Цонева - Thursday, 22 February 2018, 11:00 AM
 

Почитувани студенти, 

Заради навремено започнување на активностите за изведување на практичната настава потребно е да ги доставите следните податоци:

- ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ И ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ВО КОЈА САКАТЕ ДА ЈА РЕАЛИЗИРАТЕ ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА.

Практичната настава може да ја реализирате и во друга полициска станица различна од Вашето место на живеење, по Ваш избор.

Практичната настава ќе биде во времетраење од 10 работни денови во периодот 04-15.06.2018 година (веднаш после завршување на втората колоквиумска недела). 

Пријавување за практичната настава со бараните податоци е преку e-mail: kbabanoski@gmail.com


Со почит, 

Факултет за безбедносни науки