Новости и Соопштенија

УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ

 
 
Picture of Елеонора А.
УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ
by Елеонора А. - Tuesday, 24 November 2020, 3:01 PM
 

Почитувани студенти,

При пријавување на колоквиум или испит, на уплатницата задолжително е потребно во цел на дознака да стои името на предметот кој го пријавувате во тековната сесија.

Доколку уплаќате повеќе испити на една уплатница, потребно е во цел на дознака, на самата уплатница под  точка 1, 2, 3 ...  да ги наведете имињата на испитите кои ги пријавувате во тековната сесија.

Доколку, на секоја уплатница за колоквиум или испит не го впишете името на предметот во цел на дознака , истата нема да важи, односно, нема да имате можност да го полагате испитот кој не е назначен на самата уплатница.

Ве молиме, да ги почитувате упатствата за пријавување на испититие и колоквиуми.

 

Со почит,

МИТ Универзитет