Новости и Соопштенија

Исполнување финансиски обврски кон МИТ Универзитет

 
 
Picture of Admin User
Исполнување финансиски обврски кон МИТ Универзитет
by Admin User - Monday, 7 December 2009, 2:46 PM
 
Почитувани студенти,

Ве известуваме дека доколку не ги подмирите финансиските обврски кои ги имате кон МИТ Универзитет, нема да имате право на увид на постигнатите резултати од колквиумите и испитите, ниту пак ќе ви биде дадена оцена за истите. Поради тоа, ве молиме во најкус можен рок да ги надоместите трошоците за вашето студирање како не би се довеле во горенаведената ситуација.

Со почит,
МИТ Универзитет