Новости и Соопштенија

УПЛАТА НА ВТОРА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА / ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 
 
Picture of Елеонора А.
УПЛАТА НА ВТОРА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА / ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
by Елеонора А. - Thursday, 17 December 2020, 2:27 PM
 

Почитувани студенти,

 

  • Уплатата на втора  рата  за школарина и  заверка на зимски семсетар (I, III, V, VII) во  академска  2020/2021 година, ќе се врши од 09.12.2020 -  18.12.2020 година.

      Ве молиме да ги запазите роковите за уплата и  навремено да ги подмирите долговите кон  МИТ Универзитет.

      За секое задоцнето уплаќање  на средствата, за секој студент поединчено  ќе се пресметува  законска затезна камата.

 

 

  • Сите студенти кои  не извршиле уплата на веќе приложената финална финансиска пресметка  за бранење на дипломски и магистерски труд, најдоцна до 15.12.2020 година потрбно е да го подмират својот долг кон  Универзитетот .

     Доколку иститот не се регулира во предвидениот рок, ќе се смета дека студентите вршат упис во нова академска           2020/2021 година.