Новости и Соопштенија

Известување за распоред на групи по предметот Казнено процесно право

 
 
Picture of Admin User
Известување за распоред на групи по предметот Казнено процесно право
by Admin User - Saturday, 9 May 2015, 10:37 AM
 
Почитувани,

Се известуваат студентите од втора година на Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија и Факултетот за безбедност, криминологија и финансиска контрола како и студентите од трета година на Факултетот за Безбедност и финансиска контрола дека во периодот од 11.05.2015г. до 14.05.2015г. со почеток од 09:00h. ќе имаат можност да присуствуваат на кривични судења во Основиот Суд - Скопје 1 – Скопје.
Задолжително да понесете со себе индекс за ваша потврда и лична идентификација дека сте студенти на МИТ Универзитет.
Распоредот за судии и термини е следен:
1. САНДРА КРСТИЌ – (понеделник)11.05.2015, 9:00 часот, судница 2
2. АЛЕКСАНДРА РИСТЕСКА – (понеделник)11.05.2015, 9:30 часот, судница 11
3. ИЛИЈА ТРПКОВ – (понеделник)11.05.2015, 9:30 часот, судница 7
4. САНДРА КРСТИЌ – (среда)13.05.2015, 9:00 часот, судница 2
5. АЛЕКСАНДРА РИСТЕСКА – (среда)13.05.2015, 9:30 часот, судница 11
6. ИЛИЈА ТРПКОВ – (среда)13.05.2015, 9:30 часот, судница 7
7. ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА – (вторник)12.05.2015, 9:30 часот, судница 2
Распоредот за групи и термини за студенти е во прилог
Воедно должни сте да го почитувате редот и мирот во судницата, да ги исклучите вашите мобилни телефони и да не зборувате меѓусебно, секако по завршување на секое рочиште (откако ќе излезат странките) слободно може да го прашате судијата, а во меѓувреме додека има пауза меѓу судењата може да излезете надовор или да го користите бифето на Апелациониот суд.

Доколку имаат било какви проблеми слободно контактирајте ме на 078480913.

Со почит
Асс. М-р Весна Трајановска

Değerli Öğrenciler

İkinci sınıf Hukuk ve Güvenlik, üçüncü sınıf Güvenlik öğrencilerine duyurulur.
11.05.2015 ile 14.05.2015 tarihleri arasında saat 9’da Temel Mahkeme Üsküp 1 de pratik ders için ceza duruşmalarına katılmaları duyurulur. Mit üniversitesi öğrencileri olduğunu göstermek için zorunlu olarak öğrencilerin indekslerini yanında getirmeleri gerekmektedir.
Gruplara ve Hakimlere göre program:
1. SANDRA KRSTİÇ– (pazartesi)11.05.2015, saat 9:00, mahkeme salonu 2
2.ALEKSANDRA RİSTESKA – (pazartesi)11.05.2015, saat 9:30mahkeme salonu 11
3. İLİYA TRPKOV– (pazartesi)11.05.2015, saat 9:30, mahkeme salonu 7
4. SANDRA KRSTİÇ (çarşamba)13.05.2015, saat 9:00, mahkeme salonu 2
5. ALEKSANDRA RİSTESKA – (çarşamba)13.05.2015, saat 9:30, mahkeme salonu 11
6. İLİYA TRPKOV – (çarşamba)13.05.2015, saat 9:30, mahkeme salonu 7
7. LİDİYA PETROVSKA – (вторник)12.05.2015, saat 9:30, mahkeme salonu 2
Grupların ve randevuların programı ekte belirtilmiştir
Duruşma kurallarına uymaları gerekmektedir. Herkezin sessiz olması telefonların kapalı veya sessize alması ve aralarında konuşmaması gerekmektedir.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bana ulaşın 078480913
Saygılarımla
Аss. М-r. Vesna Trayanovska