Новости и Соопштенија

Оглас за учество во проект „Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија”

 
 
Picture of Admin User
Оглас за учество во проект „Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија”
by Admin User - Thursday, 26 November 2015, 9:42 AM
 
Почитувани,

Институтот за истражување на политики и добро владеење во рамки на програмата CIVICA Mobilitas, имплементирана од МЦМС Македонски центар за меѓународна соработка и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка SDC, објавува

ОГЛАС

За учество во проектот „Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија”

Целта на овие обуки е да придонесат кон зголемување на соработката помеѓу младите од различна етничка припадност, зголемено знаење за етничките митови и стереотипи, едукација за заканите од национализмот со крајна цел кон подобрени меѓуетнички односи.

Профил на учесници:
Обуката е наменета за млади активисти од различна етничка припадност, претставници на младински невладини организации, други младински групи, здруженија, студентски групи, итн.
Во рамките на обуката ќе се организираат 4 работилници во кои ќе учествуваат вкупно 60 кандидати. Обуките ќе се одржат во зависност од достапноста не простор помеѓу периодот Декември 2015 година - Април 2016 година во различни градови во Македонија. Организаторот ги покрива трошоците( смествување и патни трошоци).
По завршувањето на обуките ќе следат мултиплицирачки работилници организирани од страна на младинските групи кои присуствувале на работилниците, со поддршка на организаторите на обуката.

Заинтересираните кандидати за учество треба да поднесат CV и Мотивационо писмо во електронска форма на info@iprg.org.mk; eminiflorina32@gmail.com
Огласот е отворен до пополнување на вкупно предвидените места.
Кандидатите ќе бидат контактирани и известени на која обука ќе учествуваат