Новости и Соопштенија

Распоред за февруарска испитна сесија - Факултет за психологија - ДОПОЛНЕТ

 
 
Picture of Атанас Иваноски
Распоред за февруарска испитна сесија - Факултет за психологија - ДОПОЛНЕТ
by Атанас Иваноски - Friday, 8 February 2019, 1:24 PM
 

Факултет за психологија - зимски семестар, 2018/2019 (Прв и втор циклус студии)