Новости и Соопштенија

Покана за работилница на тема: „Кажи и НЕ на корупцијата - секое НЕ се брои!“

 
 
Picture of Невена Цонева
Покана за работилница на тема: „Кажи и НЕ на корупцијата - секое НЕ се брои!“
by Невена Цонева - Monday, 5 December 2016, 1:32 PM
 

Почитувани колеги,

На ден 07.12.2016 година (среда) во 09:00 часот во Амфитеатарот 1 на МИТ Универзитет, објект Аеродром, во организација на Факултетот за безбедносни науки, ќе се одржи работилница на тема: „Кажи и НЕ на корупцијата - секое НЕ се брои!“.

Работилницата ќе биде одржана од страна на членовите на младинската организација Анти Корупција Интернационал Македонија, која е официјално претставништво на меѓународната оргaнизација Anti Corruption International. Работилницата се базира на современи методи и техники на неформалното образование и вклучува, практични вежби, работа во групи, креативни методи за поттикнување на дискусија и изразување на ставови и сл.

 - А Г Е Н Д А -

09:00-09:10

Запознавање со целите на Анти Корупција Интернационал Македонија и презентирање на план за работата во текот на работилницата

09:10-09:40

Дефинирање на корупцијата, облици, причини за појавување и негативни ефекти

09:40-10:00

Вежба 1

10:00-10:30

Пауза

10:30-11:00

Состојбата со корупцијата во Република Македонија и светот

11:00-11:20

Вежба 2

11:20-11:50

Алатки за борба против корупцијата

11:50-12:00

Пауза

12:00-12:30

Заклучоци и дискусија

 

Присуството за студентите од Факултетот за безбедносни науки е задолжително, а добредојдени се сите останати студенти, како и наставно-соработничкиот кадар на МИТ Универзитетот - Скопје.