Новости и Соопштенија

Известување за задолжителна посетување на настава

 
 
Picture of Admin User
Известување за задолжителна посетување на настава
by Admin User - Friday, 8 October 2010, 1:34 PM
 
Почитувани редовни студенти,

Ве потсетуваме дека согласно Законот за високо образование, општите акти на Универзитетот и вашите договори за студирање, должни сте редовно да ја посетувате наставата (предавања и вежби).

Ви укажуваме дека непочитувањето на горенаведеното повлекува санкции, односно губење на право за полагање на предметите преку колоквиуми, недобивање на потписи за редовност и финансиски последици.

Ве молиме за сериозен пристап кон ова известување како би ги избегнале сите непожелни реперкусии.

Проректор за настава,
проф. д-р Маријан Стевановски