Новости и Соопштенија

ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски

 
 
Picture of Кире Бабаноски
ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски
by Кире Бабаноски - Tuesday, 23 July 2019, 7:08 PM
 

Основна и дополнителна литература за предметите распределени кај насловен доц. д-р Александар Маркоски на Факултетот за безбедносни науки и Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија:

- Казнено право 
- Меѓународно казнено право
- Казнено процесно право
- Судски систем
- Малолетничко казнено право.